Opiskelu

Helsingin yliopisto tarjoaa kestävyystieteen opetusta kaikille yliopiston opiskelijoille sekä kandidaattitason että maisteritason opinnoissa.

Kestävyys on yksi yliopiston keskeisistä tavoitteista, ja sitä toteutetaan käytännössä koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä oman kampuksen toiminnoissa. Kysyntä kestävyyden ammattilaisista kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti. Tieteelliseen tietoon pohjautuva ymmärrys aikamme kestävyysilmiöistä on kaiken opetuksemme lähtökohta. Kestävyystieteiden opiskelijoista tulee kestävyyden ammattilaisia, joilla on kyky systeemiseen ajatteluun, valmiudet strategiseen toimintaan ja vahva viestinnällinen osaaminen.

Kestävyystieteitä on mahdollista opiskella kandidaattitasolla kaikille yliopisto-opiskelijoille avoimessa ympäristö- ja kestävyysaiheisiin paneutuvassa monitieteisessä ympäristökokonaisuudessa, jonka kurssit järjestetään pääosin suomeksi. Maisteritasolla on tarjolla kaksi eri kansainvälistä ohjelmaa Environmental Change and Global Sustainability (ECGS) ja Urban Studies and Planning. Jatko-opintoja on mahdollisuus jatkaa useissa tohtoriohjelmissa, joiden tutkimusalueisiin kuuluvat esimerkiksi luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta.

Opiskelumahdollisuudet
Opiskele Helsingissä