Kulutus ja tuotanto
Kiertotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat ratkaisevassa asemassa kestävän kehityksen muutosten toteuttamisessa.

Miten kulutus ja tuotanto tulisi järjestää, jotta voidaan taata riittävä hyvinvointi kaikille ja toimitaan luonnon kantokyvyn rajoissa? Kuinka kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää hyödyntämällä tehokkaammin luonnonvaroja, kuten puhdasta vettä, kalakantoja ja maata? Kuinka kehittää kestäviä tuotteita ja palveluita, jotka turvaavat nykyisten ja tulevien sukupolvien tulevaisuuden?

Sekä kulutus että tuotanto vaativat radikaaleja muutoksia. Teknologiset innovaatiot ja vihreä kuluttajuus eivät yksinään riitä takaamaan kestävää tulevaisuutta. Siksi muita lähestymistapoja, kuten ruohonjuuritason innovaatioita, yhteiskunnallisia liikkeitä ja kestävää suunnittelua tulee tutkia ja edistää. Välttämättömien muutosten toteuttaminen ja ohjaaminen kestävään suuntaan edellyttää uusia yhteiskunnallisia rakenteita sekä uudenlaista ajattelua talouden ja politiikan järjestelmiin.

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti tarkastelee tuotantoa ja kulutusta ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista näkökulmista. Tutkimuksemme lähestymistapoihin kuuluu laaja joukko osallistavia ja monitieteisiä menetelmiä.