Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnalla (TutKoKe) on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa. Jokaisessa harjoittelukoulussa toimii TutKoKe-toimintaa koordinoiva työryhmä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään omaa tutkimusta sekä erilaisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita. TutKoKe-toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja näkyväksi tätä toimintaa.

Harjoittelukouluissa suhtaudutaan myönteisesti myös koulun ulkopuolisten tahojen tutkimustoimintaan. Opiskelijat voivat hyödyntää harjoittelukouluja esimerkiksi perus- ja jatkotutkintojen tutkimusaineiston keräämisessä. Sama koskee myös post-doc -tutkijoita. Tutkimusaineiston keräämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä koulujemme TutKoKe-koordinaattoreihin Normaalilyseon osalta Marko van den Bergiin (marko.vandenberg(at)helsinki.fi) ja Viikin normaalikoulun osalta Anni Loukomieheen (anni.loukomies(at)helsinki.fi).