Yliopisto-opiskelusta

Mitä ja minkäkielisiä tutkintoja voit suorittaa Helsingin yliopistossa? Entä millaisia opintoja tukevia lisäpalveluja on tarjolla opiskelijalle? Näihin kysymyksiin saat vastauksia tältä sivulta, josta löydät myös tietoa tavoista, joilla voit tutustua koulutusohjelmiimme ja Helsingin yliopistoon.
Yliopisto-opinnot pähkinänkuoressa

Yliopistossa opiskelu on lukioon verrattuna vapaampaa ja itseohjautuvampaa, mikä edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen opintojen aikatauluttamiseen. Opintojen edistyminen on omalla vastuulla, mutta yliopisto tarjoaa tätä varten monenlaista tukea, jotta opinnot edistyvät. Opiskelijoiden opintojen suoritustahti voi vaihdella koulutusohjelmasta ja yksilöstä riippuen.

Yliopistossa opetus ja opiskelu jakautuvat neljään opetusperiodiin, joista jokainen kestää seitsemän viikkoa. Jokaisen periodin jälkeen on tentti- ja lukuviikko, jolloin ei ole kontaktiopetusta eli esimerkiksi luentoja. Tuolloin voi suorittaa esimerkiksi tenttejä ja kurssien deadlinet saattavat sijoittua kyseiselle viikolle. Lukuvuodessa on myös kolme intensiivijaksoa, jolloin tarjotaan ylimääräistä opetustarjontaa tiedekunnan ja opiskelijoiden tarpeen mukaan. 

Opintojaksoja eli kursseja voi suorittaa koulutusohjelmasta riippuen muun muassa seuraavilla tavoilla: luennot, seminaarit, pienryhmät, opintomatkat, lukupiirit, verkkokurssit, vierailut, esseet, tentit, oppimis- ja luentopäiväkirjat, ryhmätyöt, suulliset esitykset, kenttäkurssit, työharjoittelu, harjoitusryhmät, harjoitustyöt jne. Osa näista tavoista edellyttää pakollista läsnäoloa, osa esim. itsenäistä ja opintopiirissä työskentelemistä, riippuen myös siitä mikä tyyli sinulle sopii parhaiten. Yleensä kurssi kestää yhden periodin, mutta voi ulottua myös useamman periodin ajalle.

Opintosuunnitelma
Tutkintoon kuuluu henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tekeminen. Opintosuunnitelmaan merkitään mitä opintoja aikoo suorittaa missäkin vaiheessa tutkintoasi. Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä voi päivittää jatkuvasti opintojen edetessä. 

Joillain viiden pintopisteen kursseilla saattaa olla 30 tuntia luentoja, luentopäiväkirjan kirjoitus, ryhmä- tai parityö sekä vielä koe lopuksi. Toisilla taas on pelkästään luentoja ja ryhmätyö. Joskus on mahdollista suorittaa kurssi itsenäisesti ja tehdä tentti erillisessä tenttitilassa.

Tutkinnon laajuus
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Kun vuoden aikana suositellun opintopistemäärän tavoite on 60, tarkoittaa se, että yhden lukukauden aikana tulisi suorittaa 30 opintopistettä ja yhden periodin aikana se on noin 15 opintopistettä. 

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. 

Helsingin yliopistossa on yhteensä 11 tiedekuntaa, joista kukin tarjoaa tieteenalojensa tutkimukseen liittyvää opetusta omissa kotimais- ja/tai englanninkielisissä koulutusohjelmissaan, joista valmistutaan kandidaateiksi (alempi korkeakoulututkinto) tai maistereiksi (ylempi korkeakoulututkinto).

Tiedekunnat sijaitsevat yhteensä neljällä eri kampuksella eli korkeakoulualueella. Keskustakampus: teologinen, oikeustieteellinen, kasvatustieteellinen, valtiotieteellinen ja Social och Kommunalhögskolan. Meilahden kampus: lääketieteellinen. Kumpulan kampus: matemaattis-luonnontieteellinen. Viikin kampus: eläinlääketieteellinen, farmasia, bio- ja ympäristötieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen.

Mitä tutkintoja voit suorittaa Helsingin yliopistossa?
 • Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin tutkinnon, ja ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon. Lisäksi voit suorittaa Helsingin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon.
 • Maisterin tutkinnon jälkeen voit halutessasi jatkaa opintoja tohtoriohjelmassa.
 • Useimmat opiskelijat suuntaavat työelämään suoritettuaan maisterin tutkinnon.

Yliopisto-opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan tieteellistä, kriittistä ajattelua sekä oman alan perustietojen syvällistä ymmärrystä.

Tavoiteaika kandidaatin tutkinnon suorittamiseen on kolme vuotta, ja maisterin tutkinnon kaksi vuotta. Opiskelija on itse vastuussa opintojen etenemisestä tavoiteaikojen puitteissa.

Tutustu koulutustarjontaamme koulutushaun avulla.

Monikielinen yliopisto

Helsingin yliopisto on yksi Suomen kolmesta kaksikielisestä yliopistosta, jossa voi opiskella sekä suomen- että ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa. Tutkinnon voi suorittaa englanniksi myös useassa maisteriohjelmassa sekä Bachelor's Programme in Science -kandiohjelmassa.

Opiskele tutkinto suomeksi tai ruotsiksi

Helsingin yliopistossa on tarjolla yhteensä 32 kandiohjelmaa ja 27 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan tai osittain suomeksi ja/tai ruotsiksi. Pääosa kandi- ja maisterivaiheen vaiheen koulutusohjelmista on suomenkielisiä.

Voit opiskella kandidaatintutkinnon kokonaan ruotsiksi filosofiassa, historiassa, kasvatustieteissä, pohjoismaisissa kielissä ja kirjallisuuksissa sekä yhteiskuntatieteissä. Lisäksi yhdeksässä kandiohjelmassa voit opiskella ainutlaatuisen kaksikielisen tutkinnon suomeksi ja ruotsiksi.

Maisterin tutkinnon voit suorittaa ruotsiksi yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä, kasvatustieteissä ja humanistisissa tieteissä.

Opiskele tutkinto englanniksi

Helsingin yliopistossa voi tällä hetkellä suorittaa tutkinnon englanniksi yhdessä englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor’s Programme in Science -ohjelmassa.

Englanniksi voit opiskella 36 kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Useissa näistä ohjelmista voit suorittaa opintoja, saada ohjausta ja/tai tehdä pro gradu –tutkielmasi osittain tai kokonaan myös suomeksi ja/tai ruotsiksi.

Tohtoriohjelmissa, joita on yhteensä 33, opetuskielenä on pääosin englanti.

Opiskelu ulkomailla

 • Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja opiskelijavaihdossa lähes kaikissa koulutusohjelmissamme.
 • Vaihtoon voit lähtea mahdollisuuksien mukaan niin kandi-, maisteri- kuin tohtoriopintojenkin aikana.
 • Kohdemaassa opiskellaan joko englannin tai/ja kohdemaan kielellä.

Tutustu Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin.

"Parasta opinnoissa on ollut se, kun on päässyt valitsemaan opintoja oman mielenkiinnon mukaan!"
Tutustu opiskeluun Helsingin yliopistossa
 • Pääset tutustumaan koulutusohjelmiimme ja opiskelijoihimme mm. Studia-messuilla. Opiskelijamme löydät myös @universityofhelsinki Instagram-tililtä.
 • Haluatko kuulla opiskelusta Helsingin yliopistossa? Opiskelijalähettiläämme kiertävät lukioissa kertomassa opiskelusta Helsingin yliopistossa. 
 • Yliopisto-opintojen luonteeseen ja koulutusohjelmiemme sisältöihin voit tutustua avoimen yliopiston tutustumiskurssien kautta. 
 • Voit myös tutustua tieteeseen avoimien tapahtumien ja tallenteiden sekä podcastien kautta.

  Tutustu näihin ja muihin teemoihin tarkemmin alla!

Högskoledagen 
Tapahtumassa pääset tutustumaan ruotsinkielisiin opiskelumahdollisuuksiin Helsingissä. Ohjelmaa järjestetään ruotsin kielellä päivän aikana Helsingin yliopistossa, Svenska handelshögskolanissa, Aalto-yliopistossa, Taideyliopistossa sekä ammattikorkeakoulu Arcadassa.
Myös suomenkieliset lukiolaiset ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan! Lue lisää Högskoledagen tapahtumasta.

Studia-messut 
Tervetuloa keskustelemaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja hakuneuvojien kanssa Helsingin yliopiston messuosastolle. Mukana myös Avoin yliopisto ja sen neuvojat.

Uni på väg
Uni på väg -luentojen avulla pääset kurkistamaan miltä yliopistoluento näyttää. Helsingin yliopiston opiskelijat pitävät noin vartin kestävän luennon aiheesta, joka liittyy heidän opintoihinsa. Videot ovat ruotsinkielisiä. Tutustu Uni på väg -tapahtuman luentotallenteisiin.

Tiedekulman tiede- ja ajankohtaisohjelma
Helsingin yliopiston Tiedekulman tiedeteemojen ja yksittäisten tapahtumista koostuvassa ohjelmistossa pääset tutustumaan yliopistossa tehtävään monipuoliseen huippututkimukseen sekä ajankohtaisiin ja päivänpolttaviin aiheisiin. Katso ja kuuntele tapahtumia suorana tai tallenteena.

Podcast: Utelias mieli

Kussakin jaksossa haastatellaan Helsingin yliopiston yliopiston tutkijaa, joka kertoo oman alansa tämän hetken mielenkiintoisimmasta kysymyksestä. Helsingin yliopiston oma podcast: Utelias mieli.  

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Studia Generalia-luentosarjat
Studia Generalia -luentosarjoilla yliopiston asiantuntijat puhuvat maailmasta ja sen ilmiöistä tieteestä käsin.

Avoimen yliopiston kaikille avoimet opinnot
Avoimessa yliopistossa voit opiskella ja suorittaa Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja yliopiston kymmeniltä eri tieteenaloilta ja lähes jokaisesta tiedekunnasta.

Tutustu opintotarjontaan ja ilmoittautumisohjeisiin Avoimen yliopiston verkkosivuilla.

Tutustumiskurssit lukiolaisille
Avoimen yliopiston opintotarjonta pitää sisällään myös 2 opintopisteen laajuisia tutustumiskursseja, jotka johdattelevat eri tieteenalojen opintoihin. Osa jaksoista sisältää täydentämismahdollisuuden laajemmaksi (5 op) suoritukseksi. Tutustumiskurssit sisältyvät Avoimen lukiolaisille soveltuviin opintojaksoihin ja ilmoittautuminen niille tapahtuu Avoimen yliopiston kautta.

Helsingin yliopiston MOOC-kurssit
Avoimet verkkokurssit eli MOOC:it (Massive Open Online Course) kuuluvat niin ikään yliopiston koulutusohjelmien opintosuunnitelmiin.

Tutustu MOOC-tarjontaan koulutushaussa.

 

Helsingin yliopistolla on Helsingissä neljä kampusta ja lisäksi toimipisteitä yhdeksällä muulla paikkakunnalla. Helsingin yliopisto toimii monessa maailmankolkassa - Kilpisjärveltä Keniaan.

Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle monipuoliset opiskelu- ja oppimisympäristöt. Voit esimerkiksi hiljentyä kirjan äärelle tai käydä vilkkaita keskusteluja opiskelukavereiden ja henkilökunnan kanssa joko kampuksilla tai virtuaalisesti.

Opiskelijan ja opintojen tukipalveluja