Miksi opetuksen juhlavuosi?

Koronapandemian seurauksena yliopistossa on eletty poikkeuksellista aikaa, joka on nostanut keskusteluun sekä läsnäolon ja yhteisöllisyyden merkityksen että laadukkaan etäopetuksen ja -opiskelun kysymykset.

Tutkimukseen perustuva opetus on yksi yliopiston kolmesta perustehtävästä. Juuri nyt elämme pandemian vauhdittamaa opetuksen murrosaikaa. Juhlavuoden aikana nostetaan esiin lukuisissa tapahtumissa ja keskusteluissa keskeisiä pedagogisia innovaatiota ja pohditaan sitä, millaista opettajuutta ja opiskelukäytäntöjä nyt halutaan ja tarvitaan.

Ajankohtaista
Juhlavuoden teemat

Opetuksen juhlavuoden aikana koko yliopistoyhteisöä kutsutaan keskustelemaan yliopisto-opetuksen tulevaisuudesta. Juhlavuoden ohjelmassa otetaan huomioon opetuksen keskeiset teemat: oppiminen, opettaminen, pedagogiikka, ohjaus, vuorovaikutus, yhteisöllisyys, hyvinvointi, opetusteknologia ja opetuksen tukipalvelut.

Juhlavuoden sisällöissä näkyvät Helsingin yliopiston strategiset valinnat, kuten tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen vah­va yh­teys sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Strategiakaudellamme 2021-2030 yksi keskeinen strateginen valintamme on se, että tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille. Keskeinen osa tätä valintaa on tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys – yliopiston toiminnan ja olemassaolon ydin.

Juhlavuoden tapahtumia

Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys toteutuu jokapäiväisessä toiminnassamme monin eri tavoin. Juhlavuoden aikana etsitään sekä yhteisöllemme suunnatuissa että avoimissa tapahtumissa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Mistä tutkimuksen ja opetuksen yhteydessä on pohjimmiltaan kyse?
  • Mitä se tarkoittaa opiskelijan oppimisen ja asiantuntijuuden rakentumisen kannalta?
  • Entä miten tutkimuksen ja opetuksen yhteys toteutuu opettajien opetuksessa ja ohjauksessa? Miten sitä tulisi – vai tulisiko – johtaa systeemisesti yliopistossa?

Haluamme myös olla paras paikka opiskella, opettaa, tutkia ja työskennellä vuonna 2030. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että opiskelijat ovat mukana yliopistoyhteisön kaikessa toiminnassa. Tässä onnistuminen vaatii kannustavaa esihenkilötyötä ja yhteisöä osallistavaa johtamista. Juhlavuonna pohditaan, miten pedagogisella johtamisella voidaan tukea hyvinvointia.