Profiili & toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman (SEDUCE) tavoitteena on tarjota väitöskirjatutkijoille tietoja ja taitoja, joita tarvitaan ohjelman aloilla tehtävään tutkimustyöhön. Monitieteinen ja tieteidenvälinen ohjelma keskittyy kasvatustieteisiin liittyviin aiheisiin. Ohjelmaan ovat tervetulleita muun muassa seuraavien alojen tohtorikoulutettavat: aikuiskasvatustiede, didaktiikka, erityispedagogiikka, kotitaloustiede, käsityötiede, opettajankoulutus, yleinen kasvatustiede ja varhaiskasvatus.

Tohtoriohjelmassa tutkintoa suorittavien tutkimusaiheita ovat muun muassa koulutusjärjestelmien poliittinen, filosofinen, historiallinen ja yhteiskunnallinen muodostuminen, päätöksenteko, kestävyys, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo sekä (moni)kulttuuriset näkökulmat opettajankoulutuksessa sekä koulutus- ja työympäristöissä. Tohtorikoulutuksessa paneudutaan myös erilaisten näkökulmien kautta opetussuunnitelmaan, oppimiseen, ainedidaktiikkaan, inklusiiviseen pedagogiikkaan sekä koulujen ja opettajien toimintaan. Opinnot voivat kattaa aiheita, jotka liittyvät yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen oppimisessa sekä koulutus- ja työkäytäntöihin moninaisissa muodollisissa ja epämuodollisissa yhteyksissä koko ihmisen eliniän ajan.

Tutkimusyhteisöt

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma toimii kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, jossa tutkimusta tehdään tutkimusyksiköissä, -keskuksissa, -hankkeissa ja -ryhmissä sekä muissa tutkimusorganisaatioissa. Tiedekunnan kahdeksan tutkimusyhteisöä muodostavat katto-organisaation kaikelle tutkimustoiminnalle.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.