Hakukelpoisuus yhteishaun maisteriohjelmissa

Tällä sivulla kerrotaan, mitkä tutkinnot antavat sinulle kelpoisuuden hakea Helsingin yliopiston yhteishaun maisteriohjelmiin suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa, millaisia soveltuvia opintoja sinulta voidaan edellyttää sekä miten voit osoittaa riittävän kielitaidon.

Voit hakea Helsingin yliopiston yhteishaun maisteriohjelmiin jos,

 1. olet suorittanut tai suoritat määräaikaan mennessä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla.
 2. olet suorittanut riittävän määrän hakemasi maisteriohjelman soveltuvia opintoja.
 3. sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.
Kelpoisuuden tuottavat tutkinnot

Jos olet jo suorittanut tai suoritat määräaikaan mennessä jonkin seuraavista kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, voit hakea suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa:

 • korkeakoulututkinto yliopistossa,
 • korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa,
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

HUOM! Opistoasteen tutkinnot eivät anna kelpoisuutta hakea suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa.

Jo olemassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa

Jos sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa, sinulle ei myönnetä samaan koulutusohjelmaan uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Tarkista kaikki Helsingin yliopiston entisten ja nykyisten opiskelijoiden uuteen tutkinnonsuoritusoikeuteen liittyvät säännöt.

Palautettavissa olevat opiskeluoikeudet katsotaan voimassa oleviksi opiskeluoikeuksiksi.  Voit tarvittaessa hakea opiskeluoikeuden palautusta tiedekunnaltasi.  Et voi saada lisäaikaa umpeutumassa olevaan opiskeluoikeuteesi hakemalla uudelleen samaa oikeutta. Tällaisessa tapauksessa sinun tulee hakea lisäaikaa erikseen tiedekunnaltasi.

Soveltuvat opinnot

Soveltuvilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi maisteriohjelmassa. Soveltuvilla opinnoilla voidaan tarkoittaa myös soveltuvaa tutkintoa. Tarkista maisteriohjelmasi valintaperusteista Opintopolusta, pitääkö sinulla olla tietty määrä soveltuvan alan opintoja, soveltuvan alan tutkinto vai kenties molempia.

Maisteriohjelmaan soveltuvien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä.

Poikkeuksena ohjelmat, joissa opinnot tulee suorittaa hakukevään toukokuun loppuun mennessä:

 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, kotitalousopettajan opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, käsityönopettajan opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, luokanopettajan opintosuunta (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, luokanopettajan opintosuunta (opetus ruotsiksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, yleisen- ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, yleisen- ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta (opetus ruotsiksi)
 • logopedian maisteriohjelma
 • psykologian maisteriohjelma

Tutustumalla hakemasi maisteriohjelman verkkosivuihin ja tutkintorakenteeseen voit arvioida oletko suorittanut sellaisia opintoja, jotka antavat sinulle riittävät pohjatiedot suorittaa maisteriohjelman opinnot. Hae tarjolla olevaa opetusta sekä tutustu koulutusohjelmien ja muiden Helsingin yliopiston yksiköiden opintotarjontaan.

Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaidon osoittamisen vaatimukset riippuvat siitä, mihin maisteriohjelmaan haet. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kunkin maisteriohjelman kohdalla on mainittu.

Alla olevalla hakutoiminnolla voit etsiä itseäsi koskevan kielitaidon osoittamisen ohjeen. Voit etsiä ohjetta haun nimellä, koulutusohjelman nimellä ja kielellä, jonka osaamisen haluat osoittaa.

 

Kielitaitovaatimukset

Haku

Koulutusohjelma

Kieli