Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa B

Tässä ohjeessa kerrotaan miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet eräisiin Helsingin yliopiston hakukohteisiin keväällä 2024.
Ohjeen kohderyhmä

Avoimen väylä

 • Avoimen väylä, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Yhteishaun kandiohjelmat

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Yhteishaun maisteriohjelmat

 • Maisterihaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kotitalousopettaja, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, käsityönopettaja, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Siirtohaku

 • Siirtohaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kotitalousopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, käsityönopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
Kie­li­tai­don osoit­ta­van liit­teen toi­mit­ta­mi­nen

Tällä sivulla on kerrottu tietoa kunkin kielitaidon osoittavan liitteen vaatimuksista. Hakiessasi koulutusohjelmaan hakujärjestelmä pyytää sinua tarvittaessa täydentämään hakemustasi liitteillä. Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja ja ne tulee toimittaa hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida. Katso hakukohtaiset liiteohjeet vieressä olevista linkeistä.

Kielitaidon osoittamisen tavat

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe* on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur.

* Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli), jolla ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2024. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

HUOM! Jos haet yhteishaun kandiohjelman hakukohteeseen ja todennat kielitaitosi hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, todistusvalinnassa tutkintosi tulee näkyä valmiina ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 14.5.2024. Katso tarkempia ohjeita liitteiden toimittamisen sivulta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A-, A1- tai A2-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi B-kielenä vähintään arvosanalla 5.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2024, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Pyydä International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopistolle. Tilaa opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyydä toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet poikkeuksellisesti voi valtuuttaa IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa kopio todistuksestasi itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) –tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021, TAI
 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2024, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 4), TAI
 • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 vähintään arvosanalla 8.

Toimita kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Jos olet suorittanut tutkinnon 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.  Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2017, toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon myös Kulkuri-etäkoulussa hyväksytysti suoritetuilla perusopetuksen oppimäärää vastaavilla opinnoilla suomen kielestä.

Toimita kopio päättötodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopioita tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, korkeakoulututkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe) (asetus 481/2003 16 § 2 mom.), TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta (asetus 481/2003 16 § 3 mom.).

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.

Jos olet aiemmin suorittanut Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielitestin, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, voit osoittaa sillä riittävän suomen kielen taidon, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 5 (B2) käytettäessä asteikkoa 1–6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista käytettäessä 6-portaista asteikkoa tai taitotaso 7 käytettäessä 9-portaista asteikkoa. Riittää, että toimitat kopion tutkintotodistuksesta, Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Riittää, että toimitat kopion tutkintotodistuksesta, Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.