Hakemuksen liitteet yhteishaun kandiohjelmissa
Kaikilta opiskelemaan hakevilta tarkistetaan

1. korkeakoulukelpoisuus ja
2. kielitaito.

Tällä sivulla kerrotaan, tarvitseeko sinun toimittaa hakemuksen liitteenä todistusta korkeakoulukelpoisuudesta tai kielitaidosta, vai saammeko tietosi suoraan tutkintorekisteristä.
Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Tarkista tästä, pitääkö sinun toimittaa todistusta korkeakoulukelpoisuudestasi. Muistathan, että myös kielitaito täytyy osoittaa yleensä liitteellä, ellet todenna kielitaitoasi tutkinnolla, josta liitettä ei vaadita.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta korkeakoulukelpoisuuttasi, jos:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2023. (Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa todistusta yksittäisistä ylioppilaskokeista tai korotuksista, jos ne on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat niitä keväällä 2023.)
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen tai tutkintosi valmistuu keväällä 2023.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen tai tutkintosi valmistuu keväällä 2023.
 • olet suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 1995 tai sen jälkeen suomalaisessa yliopistossa, suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa.
 • sinulle on myönnetty hakemasi tasoinen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Sinun täytyy toimittaa hakemuksen liitteenä kopio todistuksestasi, jos kelpoisuutesi perustuu johonkin muuhun kuin yllä mainittuihin asioihin. Katso tarkemmat ohjeet eri liitteistä kohdasta ”Vaaditut liitteet”.

Jos todistuksesi on jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa todistuksestasi myös virallinen käännös. Jos nimesi tai henkilötunnuksesi on muuttunut todistuksen myöntämisen jälkeen eikä todistuksessa ole muita yhdistäviä henkilötietoja, toimita myös todistus nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta (katso tarkempia tietoja kohdasta ”Vaaditut liitteet”).

Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi tai kielitaitoasi vaaditulla tavalla annettuun määräaikaan mennessä, hakemuksesi hylätään.

Liitteiden toimitustavat
 • Jos tutkintotodistuksesi (tai muu liitteesi) koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, sinun tulee toimittaa kopiot sen kaikista sivuista.
   
 • Todistuksessa tulee näkyä todistuksen myöntäneen tahon virallinen leima sekä sen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.
   
 • Skanni, valokuva tai jäljennös tulee ottaa alkuperäisestä todistuksesta (ei sen kopiosta). Älä kuitenkaan postita yliopistolle alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Postitettuja liitteitä ei palauteta hakijoille.
   
 • Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Saat sähköpostiviestin vasta, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että hakuvaiheessa kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa kaksi viikkoa.
   
 • Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
   
 • Liitteiden tulee olla perillä Opintopolussa (tai Helsingin yliopiston hakijapalveluissa) määräaikana klo 15.00 mennessä.

Liitteiden toimittamisen määräaika

Hakuvaiheessa liitteiden täytyy olla toimitettuna ennen 6.4.2023 klo 15.00 (UTC+3), jolloin liitteiden toimittamisen aika päättyy.

Jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa liitteesi (korkeakoulukelpoisuutesi ja kielitaitosi osoittavat sekä mahdolliset tiedekilpailuliitteet) virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä ennen 14.7.2023 klo 15.00 (UTC+3).

Hakuvaiheessa voit toimittaa todistuksistasi ns. tavalliset jäljennökset, eli voit skannata todistuksesi, ottaa niistä riittävän tarkan valokuvan tai tavallisen valokopion.

Ensisijainen tapa toimittaa vaaditut liitteet on lisätä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi.

Jos liitteen lisääminen Opintopolkuun ei onnistu, voit lähettää liitteen sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi.

Sinut hyväksytään ehdollisesti, jos

 • toimitit hakuvaiheessa todistuspisteitä tuottavat liitteesi tavallisina jäljennöksinä (skannattuna, valokuvana tai tavallisena valokopiona) TAI
 • et ollut valmistunut korkeakoulukelpoisuutesi osoittavasta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä.

Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa (14.7.2023 klo 15.00 mennessä) liitteesi meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä (pl. poikkeus määräajassa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen kohdalla).

Lue tarkempia ohjeita ehdollisesti hyväksytyille.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tulee yleensä toimittaa postitse, paperisena. Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti.

Sinun voi olla mahdollista käyttää myös sähköisiä varmennuspalveluita asiakirjojen virallisesti oikeaksi todentamiseen.

Kielitaidon osoittavat liitteet

Kaikkien hakijoiden täytyy osoittaa kielitaitonsa. Tarkista aina kielitaidon osoittamisen sivuilta, millä tavalla voit osoittaa kielitaitosi. Vaatimukset voivat vaihdella hieman eri hakukohteiden välillä.

Toimita kielitaidon osoittava liite hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä, jos osoitat kielitaidon tutkinnolla, josta ei tämän sivun ohjeiden mukaan tarvitse toimittaa todistusta.

 • Poikkeuksena määräaikaan Svenska social- och kommunalhögskolan:in koulutusohjelmiin haettaessa sen oman, Hankenin tai Åbo Akademin omalla kielitaitotestillä kielitaitoa todennettaessa testin tulos on oltava Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 16.5.2023 ennen klo 15.00. Soc&komin oman kielitaitotestin tulokset saamme suoraan testin järjestäjältä, joten sinun ei tarvitse itse toimittaa sen tulosta.

Huom! Jos todennat kielitaitosi hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla tai sen kokeella, tulee niiden näkyä ylioppilastutkintorekisterissä valmiina seuraavasti:

 • todistusvalinnassa viimeistään 16.5.2023 ja
 • muilla valintatavoilla (esim. valintakoevalinta tai suoravalinta) viimeistään 16.6.2023.

 Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Vaaditut liitteet

Alta löydät liitekohtaisia ohjeita dokumenttien toimittamiseen ja niiden määräaikoihin. Tutustu huolella oman tutkintosi ohjeisiin, sillä vaatimukset vaihtelevat eri tutkintojen välillä.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Jos olet valmistunut vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa ylioppilastutkintotodistustasi. Yliopisto saa hakijoidensa ylioppilastutkintojen tiedot käyttöönsä sähköisestä rekisteristä vuodesta 1990 alkaen.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 1990, liitä kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi ja mahdollisista ennen vuotta 1990 tehdyistä korotuksista hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2023, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistusta.

Ollaksesi korkeakoulukelpoinen ylioppilastutkintosi ja lukio-opintojesi on oltava valmiit viimeistään 16.6.2023. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 16.6.2023 mennessä, et voi hakea vuoden 2023 yhteishaun kandiohjelmiin ylioppilastutkinnon perusteella.

Sinut huomioidaan todistusvalinnassa, jos sekä ylioppilastutkintosi arvosanat että valmis ylioppilastutkintosi näkyy ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 16.5.2023. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. 

Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa liittää todistus kyseisestä tutkinnosta hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Toimita kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestasi (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien) hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Voit myös pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti (sivu englanniksi) suoraan Helsingin yliopistolle. IBIS-palvelun kautta toimitetut tiedot katsotaan virallisesti oikeaksi todistetuiksi.

Todistuksesi pitää siis olla yliopiston saatavilla joko hakulomakkeelle ladattuna kopiona tai IBIS-palvelun kautta viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00.

Jos korotat IB-diplomasi arvosanaa keväällä 2023, toimita hakuvaiheessa kopio IB-diplomastasi normaaliin tapaan. Valinnat tehdään hakuvaiheessa toimitettujen todistusten perusteella. Jos et tule sen perusteella hyväksytyksi, mutta olet korottanut arvosanojasi, ilmoita korotuksen tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita virallisesti oikeaksi todistettu todistus korotuksesta hakijapalveluihin heti, kun saat tuloksen. Voit toimittaa todistuksen korotuksesta IB-organisaation sähköisen palvelun kautta tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä koulun myöntämästä todistuksesta. Voit myös varata ajan ja tulla näyttämään alkuperäistä koulun leimaamaa todistusta korotetusta arvosanasta. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 14.7.2023 ennen klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, korotus otetaan huomioon ja valinnan tulosta korjataan.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Toimita oppilaitoksen myöntämä Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio, jossa on koulun leima hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos et tule ennakkoarvion perusteella hyväksytyksi, mutta lopulliset arvosanasi ovat ennakoitua korkeammat, ilmoita tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita lopulliset arvosanat hakijapalveluihin heti, kun saat tulokset. Voit toimittaa lopulliset arvosanat IB-organisaation sähköisen palvelun kautta tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä koulun myöntämästä todistuksesta. Voit myös varata ajan ja tulla näyttämään alkuperäistä koulun leimaamaa todistusta korotetusta arvosanasta. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 14.7.2023 ennen klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, lopulliset arvosanat otetaan huomioon ja valinnan tulosta korjataan.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Toimita oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio arvosanoistasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos et tule ennakkoarvion perusteella hyväksytyksi, mutta lopulliset arvosanasi ovat ennakoitua korkeammat, ilmoita tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita lopulliset arvosanat hakijapalveluihin heti, kun saat tulokset. Sinun tulee toimittaa lopulliset arvosanat virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä koulun myöntämästä todistuksesta. Voit myös varata ajan ja tulla näyttämään alkuperäistä koulun leimaamaa todistusta korotetusta arvosanasta. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 14.7.2023 ennen klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, lopulliset arvosanat otetaan huomioon ja valinnan tulosta korjataan.

Huomaathan, että ulkomailla suoritettu Reifeprüfung tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi saadaksesi todistuspisteitä. Saadaksesi todistuspisteitä sinun tulee toimittaa todistus pisteitä tuottavasta tutkinnostasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Toimita kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Mikäli olet suorittanut tutkinnon Suomessa, sinun tulee lisäksi toimittaa kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Se ei kuitenkaan riitä yksinään, vaan mukana on aina oltava myös kopio tutkintotodistuksesta.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Toimita kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta sekä kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Huomaathan, että ammatillinen perustutkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi saadaksesi todistuspisteitä. Saadaksesi todistuspisteitä sinun tulee toimittaa todistus pisteitä tuottavasta tutkinnostasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Jos olet valmistunut vuonna 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistustasi.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2017, toimita kopio tutkintotodistuksestasi tai päättötodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Jos suoritat ammatillisen perustutkinnon keväällä 2023, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistusta.

Sinun tulee valmistua ja tutkintosi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 16.6.2023 mennessä, jotta sinut voidaan huomioida kevään 2023 opiskelijavalinnassa. Huomaa, että ammatillisilla oppilaitoksilla on kaksi viikkoa aikaa viedä tieto tutkinnon suorittamisesta rekisteriin. Yliopisto ei vastaa oppilaitoksista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Jos oppilaitos ei ehdi toimittaa valmistumistietoasi suoritusrekisteriin ajoissa, voit toimittaa virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 16.6.2023 ennen klo 15.00. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin ja sopia ajan ennen määräaikaa, jolloin tulet näyttämään alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Huomaathan, että ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi saadaksesi todistuspisteitä. Saadaksesi todistuspisteitä sinun tulee toimittaa todistus pisteitä tuottavasta tutkinnostasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Jos olet val­mis­tu­nut vuon­na 2018 tai sen jäl­keen, si­nun ei tar­vit­se toi­mit­taa to­dis­tus­ta­si.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2018, toimita kopio tutkintotodistuksestasi tai päättötodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Jos suoritat ammatti- tai erikoisammattitutkinnon keväällä 2023, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistusta.

Sinun tulee valmistua ja tutkintosi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 16.6.2023 mennessä, jotta sinut voidaan huomioida kevään 2023 opiskelijavalinnassa. Huomaa, että ammatillisilla oppilaitoksilla on kaksi viikkoa aikaa viedä tieto tutkinnon suorittamisesta rekisteriin. Yliopisto ei vastaa oppilaitoksista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Jos oppilaitos ei ehdi toimittaa valmistumistietoasi suoritusrekisteriin ajoissa, voit toimittaa virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 16.6.2023 ennen klo 15.00. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin ja sopia ajan ennen määräaikaa, jolloin tulet näyttämään alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Tämä kappale koskee vain rajattuja hakukohteita. Sivu päivitetään lokakuun 2022 loppuun mennessä. 

Jos sinulle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus suomalaiseen yliopistoon tai olet suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistustasi.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi Suomessa ennen vuotta 1995, toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos sinulle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus yliopistoon ennen vuotta 1995, sinun tulee toimittaa läsnäolotodistus, opintosuoritusote tai muu todistus, josta tutkinnonsuoritusoikeus voidaan todentaa. Toimita liite hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Huomaathan, että tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa tai korkeakoulututkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi saadaksesi todistuspisteitä. Saadaksesi todistuspisteitä sinun tulee toimittaa todistus pisteitä tuottavasta tutkinnostasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Jos olet suorittanut ulkomailla koulutuksen, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden kanditasoa vastaaviin korkeakouluopintoihin, toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos sinulle on myönnetty kanditasoinen tai sitä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus ulkomaiseen yliopistoon ja osoitat sillä korkeakoulukelpoisuutesi, toimita läsnäolotodistus, opintosuoritusote tai muu todistus, josta tutkinnonsuoritusoikeus voidaan todeta. Toimita todistus hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos suoritat ulkomaisen tutkinnon keväällä 2023, toimita oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi mitä tutkintoa suoritat ja arvioitu valmistumisaikasi. Todistus voi olla esimerkiksi opintosuoritusote kuluvalta lukuvuodelta. Todistuksessa tulee näkyä koulun virallinen leima sekä koulun edustajan allekirjoitus, nimenselvennys ja virkanimike.

Jos todistuksesi on kirjoitettu jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jos olet suorittanut joko AICE-tutkinnon (AICE diploma) tai A levels -tutkinnon Cambridge Assessmentin järjestämänä, sinun tulee toimittaa ainoastaan skannattu todistuksesi tai ennakkoarviosi hakuvaiheessa. Varmistamme tutkintosi tiedot järjestäjän sähköisestä palvelusta.

Sinun voi olla mahdollista käyttää myös sähköisiä varmennuspalveluita asiakirjojen virallisesti oikeaksi todentamiseen.

Jos sinulla on aiemmin saatu Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös ulkomaisen korkeakoulututkintosi tasosta, voit lähettää kopion myös siitä.

Joistakin koulutuksista on mahdollista saada opiskelupaikka suorittamatta valintakoetta, jos on menestynyt hyvin lukion tiedekilpailuissa. Tarkat perusteet käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeakoulukelpoisuuden saavuttamista ja tiedekilpailutodistuksen toimittamista hakemisen yhteydessä.

Jos sinulla on tiedekilpailumenestyksestä kertova todistus ja haet hakukohteeseen, jossa sen perusteella voi tulla valituksi, toimita kopio todistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Jos emme pysty varmistamaan tiedekilpailusijoitustasi suoraan kilpailun järjestäjältä ja sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa kohdasta ”Jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

 • elossaolotodistus (ent. virkatodistus) tai ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
 • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja tai muu todiste.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta (ent. maistraatti). Elossaolotodistuksen voi toimittaa meille sähköisenä.