Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston avoimia yliopisto-opintoja koskevat ilmoittautumis- ja maksuehdot. 

Opinnot toteuttaa Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden muutoksiin kurssisivuilla ilmoitettuihin tietoihin.

 • Ilmoittautuminen avoimiin yliopisto-opintoihin alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen opintojen alkua. Osan opinnoista voi ilmoittautua joustavammin omassa aikataulussaan. 
 • Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti verkossa kurssin kurssisivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta.
 • Ilmoittautuminen opintoihin on aina sitova.
 • Jos kurssi on maksullinen, maksetaan opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
 • Maksettua opintomaksua ei lähtökohtaisesti palauteta. Jos opiskelija kuitenkin sairastuu ennen opintojen alkamista eikä pysty aloittamaan opintoja, hyvitetään opintomaksusta 75 euroa ylittävä osa sairauslomatodistusta vastaan. Rahanpalautus maksetaan noin kuukauden kuluessa opiskelijan ilmoituksesta. 
 • Varasijalle ilmoittautuminen ei velvoita opiskelijaa mihinkään, esimerkiksi vastaanottamaan opiskelupaikkaa, jos sellainen vapautuu. 
 • Varasijapaikka ei oikeuta osallistumaan opetukseen tai tentteihin.
 • Yhteistyöoppilaitosten järjestämässä avoimessa yliopisto-opetuksessa ilmoittautumis- ja maksuehdot voivat vaihdella. Tarkista ilmoittautumis- ja maksuehdot ko. oppilaitokselta.
 • Avointen verkkokurssien eli MOOCien ilmoittautumis- ja maksukäytännöt kerrotaan kunkin kurssin kurssisivulla. 
 • Ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat ohjeet: Ilmoittautuminen ja opintomaksut
 • Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Maksettua opintomaksua ei lähtökohtaisesti palauteta. 
 • Jos opiskelija kuitenkin sairastuu ennen opintojen alkamista eikä pysty aloittamaan opintoja, hyvitetään opintomaksusta 75 euroa ylittävä osa sairauslomatodistusta vastaan. Rahanpalautus maksetaan noin kuukauden kuluessa opiskelijan ilmoituksesta. 
 • Jos Helsingin yliopisto joutuu perumaan opetuksen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun vastaavan syyn vuoksi, hyvitetään opintomaksu kokonaisuudessaan noin kuukauden kuluessa opetuksen perumisesta.
 • Yhteistyöoppilaitosten järjestämän avoimen yliopisto-opetuksen perumisehdot voivat vaihdella. 
 • Ilmoittautumisen perumista koskevat ohjeet: Ilmoittautuminen ja opintomaksut 
 • Opiskeluoikeus tarkoittaa aikaa, jonka puitteissa opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti kurssikohtaisesti. Opiskeluoikeus määräytyy kurssin kurssisivulla ilmoitetun opinto-ohjelman mukaisesti. Se sisältää kurssin opetuksen, tentit ja/tai muut suoritustavat.
 • Muutamassa koulutusohjelmassa on mahdollista ilmoittautua yksittäisten kurssien lisäksi laajempaan opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuden opintomaksu kattaa vain ne kurssit, jotka sisältyvät kokonaisuuden minimiopintopistemäärään. Opiskelija maksaa minimiopintopistemäärän ylimenevistä valinnaisista kursseista erikseen. 
 • Lisätietoa Opiskelijan ohjeissa: Opiskelijan omat tiedot
 • Avointen yliopisto-opintojen opintomaksun suuruus on 15 euroa per opintopiste. 
 • Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Opintotarjonnassa on vaihtelevasti myös kaikille tai tietyille opiskelijaryhmille maksuttomia opintoja. 
 • Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009) sekä valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) ja asetuksen muutokseen (1436/2014).
 • Opintomaksut ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki, 39§).  
 • Avoimen yliopiston maksut korkoineen ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (Laki N:o 706/2007).

Opintomaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta. Vaihtoehtoiset maksutavat (Paytrail Oyj). Huom! American Express ei ole käytössä Helsingin yliopistossa. 

Tiliotteella tai korttilaskulla maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, joka välittää maksun Helsingin yliopistolle.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Helsingin yliopistolle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Yhteystiedot (Paytrail Oyj)