Avointen yliopisto-opintojen opintomaksut muuttuvat toukokuun alusta 2025

Uudet opintomaksut vaihtelevat 15 eurosta 45 euroon per opintopiste. Erityisesti alkuvaiheen opintojen opintomaksut pysyvät nykyisellään.

Helsingin yliopiston tarjoamien avointen yliopisto-opintojen ja tiedekuntien tarjoamien erillisten opintojen hinta muuttuu opinnoissa, jotka alkavat 1.5.2025 tai sen jälkeen.  

Kolme maksuluokkaa

Avoimiin yliopisto-opintoihin tulee kolme maksuluokkaa: 15 euroa, 30 euroa ja 45 euroa per opintopiste. Opintotarjonnassa voi lisäksi olla myös maksuttomia opintoja.  

  • Tutustumiskurssit, perusopinnot ja valtaosa avoimen väylän haun edellyttämistä opinnoista maksavat 15 e/op. 
  • Esimerkiksi perusopintojen jälkeiset opinnot, tavanomaista enemmän opetusta ja ohjausta vaativat opinnot, avoimen yliopiston teemakokonaisuudet sekä sellaiset opinnot, joiden järjestämisen kustannukset ovat tavanomaista suuremmat, maksavat 30e/op tai 45e/op. 
  • Maksuttomia voivat olla esimerkiksi valintakokeen korvaavat kurssit, kesäopinnot Helsingin yliopiston läsnä oleville kandi- tai maisterintutkintoa suorittaville opiskelijoille sekä hankerahoituksella järjestettävät opinnot (jos rahoittaja näin päättää). 

Yliopiston tiedekunnat ja kielikeskus päättävät omien opintojensa opintomaksuista näiden reunaehtojen mukaisesti. Opintomaksun suuruus kerrotaan kunkin kurssin kurssisivulla.  

Uusia opintomaksuja ei sovelleta yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävään avoimeen yliopisto-opetukseen. 

Opintomaksujen uudistamisen taustalla on yliopiston saaman valtionrahoituksen supistuminen tulevina vuosina sekä valtioneuvoston asetuksen muutos koskien opintomaksuista perittävää maksimihintaa.  

Mikä avoin yliopisto?
 

Avoimet yliopisto-opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien ja kielikeskuksen opintoja kaikille niistä kiinnostuneille. Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa on vuosittain tarjolla yli tuhat kurssia yliopiston kaikista tiedekunnista ja yli 50 eri koulutusohjelmasta. Vuonna 2023 opiskelijoita oli lähes 25 000.