Tutkimusryhmät

Tutkimushankkeemme edistävät hevosten ja pieneläinten sairauksien diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä. Osa tutkimusprojekteista on translationaalista tutkimusta, jossa eläimiä käytetään ihmisten sairauksien malleina. Kliinisessä hevos- ja pieneläinlääketieteessä tehdään potilaiden hoitoon liittyvää tutkimusta monella eläinlajilla. Tutkimusta tehdään pieneläinsisätautien, pieneläinkirurgian, hevossairauksien, diagnostisen kuvantamisen ja farmakologian oppiaineissa.
Koiratutkimus
Hevostutkimus

Tutkimustyön pääpaino on tohtorikoulutettavien väitöskirjaprojekteissa sekä erikoistuvien eläinlääkärien erikoistumisartikkeleissa. Lisäksi ohjaamme vuosittain lukuisia hevossairauksia käsitteleviä opiskelijoiden lisensiaattitöitä. Projekteissa tehdään sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Hevossairauksien oppiaineen tutkimustyö painottuu Suomessa esiintyvien keskeisten sairauksien aihepiireihin.