Dekaanit ja tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja laitosten yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla.  Hallintokaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekuntatason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani Jaakko Kangasjärvi

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Jaakko Kangasjärvi on kasvibiologian professori. Hänen erityisalojaan ovat kasvien ympäristöön sopeutumiseen liittyvän viestinvälityksen ja geenisäätelyn tutkiminen. Hän on myös primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi Helsingin yliopiston siteeratuimmista tutkijoista.

Johdon assistentti: Soile Saloranta

Varadekaani Minna Nyström

Minna Nyström on epigenetiikan ja genetiikan professori. Hänen tutkimusalansa liittyy paksusuolisyöpään ja erityisesti periytyvään paksusuolisyöpään, syövän kehityksen mekanismeihin, riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyyn. 90-luvulta jatkunut tutkimustyö ja aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toiminta periytyviä suolistosyöpiä tutkivassa yhteisössä huipentui 2013 keksinnöllisen diagnostisen menetelmän kehittämiseen ja oman start up -yrityksen perustamiseen.

Varadekaani Nyström vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Helena Åström vastaa opetus- ja kaksikielisyysasioista.

 

Varadekaani Atte Korhola

Atte Korhola on akvaattisten tieteiden professori.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani. Hänen lisäkseen tiedekuntaneuvostoon kuuluu 8 professoria, 5 muista opettajista ja tutkijoista sekä muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Päivämäärät löydät alla olevasta taulukosta.

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15.

Tiedekuntaneuvoston kokoukset kl 2019

Asiapaperit toimitettava viimeistään Tiedekuntaneuvoston kokous
16.01.2019 29.01.2019
13.02.2019 26.02.2019
13.03.2019 26.03.2019
17.04.2019 30.04.2019
22.05.2019 04.06.2019
12.06.2019 25.06.2019 (sp-kokous/vain maisterintutkielmat)

Tiedekuntaneuvoston kokoukset sl 2019

Asiapaperit toimitettava viimeistään Tiedekuntaneuvoston kokous
14.08.2019 27.08.2019
11.09.2019 24.09.2019
16.10.2019 29.10.2019
20.11.2019 03.12.2019

Tiedekuntaneuvoston kokoukset kl 2020

Asiapaperit toimitettava viimeistään Tiedekuntaneuvoston kokous
15.01.2020 28.01.2020
12.02.2020 25.02.2020
18.03.2020 31.03.2020
15.04.2020 28.04.2020
20.05.2020 02.06.2020
17.06.2020 30.06.2020 (sp-kokous/vain maisterintutkielmat)

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella bio-admin@helsinki.fi.