Dekaanit ja tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja laitosten yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla.  Hallintokaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekuntatason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani Jaakko Kangasjärvi

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Jaakko Kangasjärvi on kasvibiologian professori. Hänen erityisalojaan ovat kasvien ympäristöön sopeutumiseen liittyvän viestinvälityksen ja geenisäätelyn tutkiminen. Hän on myös primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi Helsingin yliopiston siteeratuimmista tutkijoista.

Johdon assistentti: Soile Saloranta

Varadekaani Minna Nyström

Minna Nyström on epigenetiikan ja genetiikan professori. Hänen tutkimusalansa liittyy paksusuolisyöpään ja erityisesti periytyvään paksusuolisyöpään, syövän kehityksen mekanismeihin, riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyyn. 90-luvulta jatkunut tutkimustyö ja aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toiminta periytyviä suolistosyöpiä tutkivassa yhteisössä huipentui 2013 keksinnöllisen diagnostisen menetelmän kehittämiseen ja oman start up -yrityksen perustamiseen.

Varadekaani Nyström vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Helena Åström vastaa opetus- ja kaksikielisyysasioista.

 

Varadekaani Atte Korhola

Atte Korhola on akvaattisten tieteiden professori.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani. Hänen lisäkseen tiedekuntaneuvostoon kuuluu 8 professoria, 5 muista opettajista ja tutkijoista sekä muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Päivämäärät löydät alla olevasta taulukosta.

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15.

Tiedekuntaneuvoston kokoukset kl 2020

 • Tiistaina 28.01.2020, Infokeskus, sali 511 (Viikinkaari 11, 5. kerros)
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.01.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 25.02.2020, Infokeskus, sali 511 (Viikinkaari 11, 5. kerros)
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 12.02.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 31.03.2020, videokokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 18.03.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 28.04.2020, videokokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.04.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 02.06.2020, videokokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 20.05.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 30.06.2020, sähköpostikokous/vain maisterintutkielmat
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 17.06.2020 klo 15.45

Tiedekuntaneuvoston kokoukset sl 2020

 • Tiistaina 25.08.2020, videokokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 12.08.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 29.09.2020, videokokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 16.9.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 27.10.2020, Infokeskus, sali 511 (Viikinkaari 11, 5. kerros)
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 14.10.2020 klo 15.45
 • Tiistaina 08.12.2020, Infokeskus, sali 511 (Viikinkaari 11, 5. kerros)
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 25.11.2020 klo 15.45

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella bio-admin@helsinki.fi.