Dekaanit ja tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja laitosten yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla.  Hallintokaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekuntatason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani Jaakko Kangasjärvi

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Jaakko Kangasjärvi on kasvibiologian professori. Hänen erityisalojaan ovat kasvien ympäristöön sopeutumiseen liittyvän viestinvälityksen ja geenisäätelyn tutkiminen. Hän on myös primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi Helsingin yliopiston siteeratuimmista tutkijoista.

Johdon assistentti: Soile Saloranta

Varadekaani Minna Nyström

Minna Nyström on epigenetiikan ja genetiikan professori. Hänen tutkimusalansa liittyy paksusuolisyöpään ja erityisesti periytyvään paksusuolisyöpään, syövän kehityksen mekanismeihin, riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyyn. 90-luvulta jatkunut tutkimustyö ja aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toiminta periytyviä suolistosyöpiä tutkivassa yhteisössä huipentui 2013 keksinnöllisen diagnostisen menetelmän kehittämiseen ja oman start up -yrityksen perustamiseen.

Varadekaani Nyström vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani. Hänen lisäkseen tiedekuntaneuvostoon kuuluu 8 professoria, 5 muista opettajista ja tutkijoista sekä muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Päivämäärät löydät alla olevasta taulukosta.

Tiedekuntaneuvoston kokoukset 2018

Asiapaperit toimitettava viimeistään Tiedekuntaneuvoston kokous
16.1.2018 30.1.2018
14.2.2018 27.2.2018
14.3.2018 27.3.2018
11.4.2018 24.4.2018
23.5.2018 5.6.2018
15.8.2018 28.8.2018
-                      25.9.2018 (sp-kokous)
19.9.2018 2.10.2018
17.10.2018 30.10.2018
21.11.2018 4.12.2018

Tiedekuntaneuvoston kokoukset kl 2019

Asiapaperit toimitettava viimeistään Tiedekuntaneuvoston kokous
16.1.2019 29.1.2019
13.2.2019 26.2.2019
13.3.2019 26.3.2019
17.4.2019 30.4.2019
22.5.2019 4.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella bio-hallinto@helsinki.fi