Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Helsingin yliopisto on Suomen monialaisin yliopisto. Avoin yliopisto tuo yliopiston monialaisuuden kaikkien saataville – myös yhteistyöoppilaitoksiin.

Keskustelemalla Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan kanssa voidaan löytää juuri teidän oppilaitoksenne ja alueenne tarpeisiin sopivat opinnot ja opintojen järjestämisen tavat.

Yhteisopetus mahdollistaa enemmän opintoja

Opintoja voidaan järjestää myös yhteisopetuksena Avoimen yliopiston oman verkko- tai lähiopintoryhmän kanssa. Näin oppilaitos voi järjestää sellaisia opintoja, joissa oppilaitoksen oma opintoryhmä saattaisi jäädä pieneksi. Yhteisopetuksena järjestettyjen opintojen kustannukset/hinnat sovitaan tapauskohtaisesti oppilaitoksen ja Avoimen yliopiston kesken.

Suunnitellaan yhdessä oppilaitosta ja aluetta palvelevia opintoja

Avoin yliopisto haluaa omalta osaltaan olla tukena opintotarjonnan suunnittelussa ja opintojen toteutuksessa. Opintojen käynnistyminen on yhteistyöoppilaitoksen ja Avoimen yliopiston yhteinen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä, jossa oppilaitoksen osaaminen, paikallistuntemus sekä alueelliset verkostot ovat erityisen tärkeitä.
Opintojen hakeminen

Studia Generalia -yleisöluennot verkossa

Avoin yliopisto toteuttaa Helsingin yliopiston kaikille avoimia Studia Generalia -yleisöluentosarjoja. Luentoja voi seurata paitsi yliopistolla myös verkon välityksellä suorina lähetyksinä ja jälkikäteen. Monet oppilaitokset tarjoavatkin asiakkailleen mahdollisuuden seurata tiloissaan suoria verkkoluentoja. Palaute on ollut hyvin myönteistä.