Opintojen hakeminen

Avoimen yliopiston opintojen järjestäminen:

  • Oppilaitos pohtii, mitkä tarjolla olevista opinnoista sopisivat sen omaan tarjontaan parhaiten ja mille olisi kysyntää sen toiminta-alueella. Tarvittaessa voidaan järjestää myös alueellisia tai oppilaitoskohtaisia neuvotteluja opintotarjontaan liittyen.
  • Oppilaitos ottaa yhteyttä Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijaan.
  • Opintojen suunnittelu käynnistyy Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan ja oppilaitoksen yhteyshenkilön välisenä yhteistyönä. Ennen opintojen alkua
  • Avoin yliopisto ja oppilaitos solmivat keskinäisen, toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen.
  • Oppilaitosten järjestämät opinnot vahvistetaan yliopiston koulutusohjelmissa touko–kesäkuussa.

Yhteistyösopimus

Vuosikello