Yhteistyöhön kanssamme

Yhteistyö alkaa pohtimalla sitä, mille yliopisto-opinnoille olisi kysyntää paikkakunnallanne. Tarvitsevatko opettajat erityispedagogiikan opintoja? Olisiko johtajilla tarvetta viestintätaitojen kehittämiseen? Haluavatko paikkakunnan abiturientit tietää, mitä oikeustieteen opiskelu on?

Tutustukaa opintotarjontaamme ja ottakaa yhteyttä! Keskustellaan yhdessä siitä, miten opintojen järjestäminen parhaiten onnistuisi.