Opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua opiskelijaksi sekä yhteistyöoppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Ennen opintojen alkua opiskelija

  • ilmoittautuu oppilaitokseen sen omien käytäntöjen mukaisesti
  • ilmoittautuu verkossa Avoimen yliopiston opiskelijaksi
  • aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen (ent. AD-lupa), joka on myönnetty hänelle automaattisesti Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Oppilaitoksen tehtävänä on

  • toimittaa opiskelijoilleen kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit, jotka Avoin yliopisto on lähettänyt yhdyshenkilöille
  • huolehtia, että jokainen opiskelija ilmoittautuu verkossa opintoihin sekä aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opiskelijaksi

Opiskelijan on välttämätöntä ilmoittautua Avoimen yliopiston opiskelijaksi. Vain se takaa, että

  • opiskelija saa kaiken tarvitsemansa Avoimen yliopiston lähettämän informaation
  • opiskelija saa Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen
  • opiskelijan opintosuoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteri Oodiin.

Oppilaitos voi hyödyntää seuraavia materiaaleja opiskelijoita ohjeistaessaan: