Opintojen aikana

Opintojen alkaessa on huolehdittava, että opiskeluun liittyvät käytännöt ovat kunnossa. Opetuksen aikana tarvitaan mm. Moodle-oppimisympäristöä sekä järjestetään verkkoluentoja ja tenttejä.