Opintomaksut ja muut kustannukset oppilaitokselle

Avoimelle yliopistolle maksettavan yliopistomaksun lisäksi yhteistyöoppilaitos maksaa mm. luento-, tentti- ja tehtäväpalkkiot, matka- ja materiaali­kustannukset.

Yliopistomaksu

Avoin yliopisto perii yhteistyöoppilaitoksilta opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Yliopistomaksu muodostuu Avoimen yliopiston palveluista.

Yliopistomaksut 31.7.2020 saakka

Lähiopetus
Opintokokonaisuus 70 €
Yksittäinen opintojakso 2 op 20 €
Yksittäinen opintojakso 3 op ja sitä laajemmat 30 €
 
Monimuoto-opetus
Opintokokonaisuus 250 €
Yksittäinen opintojakso opintojakson opintopisteet x 10 €

Yliopistomaksut 1.8.2020 alkaen

Lähiopetus

Opintokokonaisuus 70 €
Yksittäinen opintojakso

Opintojakson opintopisteet x 10 €

Monimuoto-opetus ja integroitu opetus

Opintokokonaisuus 25 op

250 €
Opintokokonaisuus 15 op 150 €
Yksittäinen opintojakso opintojakson opintopisteet x 10 €

Muut kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Lähiopetus

Yhteistyöoppilaitos vastaa kaikista opetuksen kustannuksista itse. Näitä ovat mm. luento-, tentti- ja tehtäväpalkkiot, matka- ja materiaali­kustannukset ym.

  Tuntiopetuspalkat ja palkkiot

  Tuntiopetuspalkat ja palkkiot
   

  A. Luento-opetus

  B. Ryhmäopetus

  1. Professori, dosentti

  92 64

  2. Tohtori

  71 50

  3. Lisensiaatti
      Ylempi korkeakoulututkinto

  53 37

  4. Muut

  37 26
  • opetuspalkkiot on määritelty oppiarvon mukaisesti
  • yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia
  • palkkio pitää sisällään:
   • opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelun ja valmistelun (sisältää oppimisympäristön päivityksen)
   • opiskelijoiden neuvonnan opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä verkko-oppimisympäristössä, sähköpostitse ja/tai puhelimitse
   • opintojakson tenttien tai tehtävän laadinta
   • oppimistehtävän tai tentin arvioiminen ja palautteen antaminen (enintään 50 opiskelijaa)
  • kielikurssien opetuksesta maksetaan ryhmäopetuspalkkaa
  • tuutoreille maksetaan opintopiirien vetämisestä ryhmäopetuspalkkaa.

  Erilliset suoritusten laadinta- ja arviointipalkkiot

  Tentteihin ja oppimistehtäviin liittyvät palkkiot:
  Tenttikysymysten ja arviointikriteerien laadinta 35 € / tentti tai tehtäväksianto
  Tehtäväksiannon ja arviointikriteerien laadinta 35 € / tentti tai tehtäväksianto

  Suoritusten tarkastaminen

  Tentti/Oppimistehtävä
  - laajuudeltaan enintään 4 sivua
  - hyväksytty/hylätty -arviointi tai numeroarviointi

   

  9 € / tehtävä

  Oppimistehtävä
  - sivumäärä laajuudeltaan 5– alle 10
  - numeroarviointi

   

  12 € / tehtävä

  Oppimistehtävä
  - sivumäärä laajuudeltaan 10 tai yli
  - numeroarviointi ja laaja yksilöllinen, kirjallinen palaute

   
  14 € / tehtävä

   

  Muun erillisen työn palkkio: 20€ /tunti

  • esim. opettajan suorittama tentinvalvonta ja kenttäkurssien vastuuopettaja
  • esim.  opettajien perehdytystilaisuuteen osallistuminen
  • esim. tuutorikoulutukseen osallistuminen ja tuutorointiin liittyvät hallinnolliset työt.

  Matkakulut

  Matkakulut korvataan julkisten liikennevälineiden hintojen mukaisesti. Helsingin seudun liikenteen (HSL) seutulipun hintaisia tai sitä pienempiä matkakuluja ei korvata.

  Monimuoto-opetus

  • Kaikista paikan päällä yhteistyöoppilaitoksessa syntyvistä kustannuksista vastaa yhteistyöoppilaitos itse.

  Muuta

  • Opintokohtaiset hinnat sekä mahdolliset poikkeukset yllä esitettyyn löytyvät opinto-ohjelmista.
  • Kaikki sivustolla esitetyt hinnat koskevat tyypillisiä opetusjärjestelyjä eivätkä kata esim. kaikkia vaihtoehtoisia tapoja (mm. AC-luennot lähiopetuksen sijaan, yhteisopetus). Lopullisen hintatiedon saat aina oppiaineen koulutusasiantuntijalta.