Avoimelle yliopistolle maksettavan yliopistomaksun lisäksi yhteistyöoppilaitos maksaa mm. luento-, tentti- ja tehtäväpalkkiot, matka- ja materiaali­kustannukset.

Yliopistomaksu

Avoin yliopisto perii yhteistyöoppilaitoksilta opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Yliopistomaksu muodostuu Avoimen yliopiston palveluista.

Lähiopetus

Opintokokonaisuus 70 €
Yksittäinen opintojakso 2 op 20 €
Yksittäinen opintojakso 3 op ja sitä laajemmat 30 €
 

Monimuoto-opetus

Opintokokonaisuus 250 €
Yksittäinen opintojakso opintojakson opintopisteet x 10 €
 

Muut kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Lähiopetus

Yhteistyöoppilaitos vastaa kaikista opetuksen kustannuksista itse. Näitä ovat mm. luento-, tentti- ja tehtäväpalkkiot, matka- ja materiaali­kustannukset ym.

Tuntiopetuspalkat ja palkkiot 1.9.2011 alkaen (toistaiseksi)

Opetus

A. Luento-opetus

B. Ryhmäopetus
kaikissa opetusmuodoissa

Lähiopetuksena Sähköisesti välitettynä (AC)

1. Professori, dosentti

92

105

64

2. Tohtori

71

85

50

3. Lisensiaatti

53

64

37

4. Ylempi kk-tutkinto

45

54

32

5. Muut

37

45

26

 
 • yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia
 • opetuspalkka pitää sisällään varsinaisen opetuksen lisäksi opetuksen suunnittelun, valmistelun, palautteen antamisen sekä arvioinnin antamisen yhdestä tehtävästä/tenteistä
 • kielikurssien opetuksesta maksetaan ryhmäopetuspalkkaa
 • tuutoreille maksetaan opintopiirien vetämisestä ryhmäopetuspalkkaa.

UUDET Tuntiopetuspalkat ja palkkiot

 

A. Luento-opetus

B. Ryhmäopetus

1. Professori, dosentti

92 64

2. Tohtori

71 50

3. Lisensiaatti
    Ylempi korkeakoulututkinto

53 37

4. Muut

37 26
 • opetuspalkkiot on määritelty oppiarvon mukaisesti
 • yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia
 • palkkio pitää sisällään:
  • opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelun ja valmistelun (sisältää oppimisympäristön päivityksen)
  • opiskelijoiden neuvonnan opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä verkko-oppimisympäristössä, sähköpostitse ja/tai puhelimitse
  • opintojakson tenttien tai tehtävän laadinta
  • oppimistehtävän tai tentin arvioiminen ja palautteen antaminen (enintään 50 opiskelijaa)
 • kielikurssien opetuksesta maksetaan ryhmäopetuspalkkaa
 • tuutoreille maksetaan opintopiirien vetämisestä ryhmäopetuspalkkaa.

Erilliset suoritusten laadinta- ja arviointipalkkiot

Tentteihin ja oppimistehtäviin liittyvät palkkiot:
Tenttikysymysten ja arviointikriteerien laadinta 35 € / tentti tai tehtäväksianto
Tehtäväksiannon ja arviointikriteerien laadinta 35 € / tentti tai tehtäväksianto
Suoritusten tarkastaminen:  

Tentti/Oppimistehtävä
- laajuudeltaan enintään 4 sivua
- hyväksytty/hylätty -arviointi tai numeroarviointi

 

9 € / tehtävä

Oppimistehtävä
- sivumäärä laajuudeltaan 5– alle 10
- numeroarviointi

 

12 € / tehtävä

Oppimistehtävä
- sivumäärä laajuudeltaan 10 tai yli
- numeroarviointi ja laaja yksilöllinen, kirjallinen palaute

 
14 € / tehtävä

 

Muun erillisen työn palkkio: 13€ /tunti (1.1.2017 alkaen 20€ /tunti)

 • esim. opettajan suorittama tentinvalvonta ja kenttäkurssien vastuuopettaja
 • esim.  opettajien perehdytystilaisuuteen osallistuminen
 • esim. tuutorikoulutukseen osallistuminen ja tuutorointiin liittyvät hallinnolliset työt.

Matkakulut

Matkakulut korvataan julkisten liikennevälineiden hintojen mukaisesti. Helsingin seudun liikenteen (HSL) seutulipun hintaisia tai sitä pienempiä matkakuluja ei korvata.

Monimuoto-opetus

 • Kaikista paikan päällä yhteistyöoppilaitoksessa syntyvistä kustannuksista vastaa yhteistyöoppilaitos itse.

Muuta

 • Opintokohtaiset hinnat sekä mahdolliset poikkeukset yllä esitettyyn löytyvät oppiainetarjonnasta.
 • Kaikki sivustolla esitetyt hinnat koskevat tyypillisiä opetusjärjestelyjä eivätkä kata esim. kaikkia vaihtoehtoisia tapoja (mm. AC-luennot lähiopetuksen sijaan, yhteisopetus). Lopullisen hintatiedon saat aina oppiaineen koulutussuunnittelijalta.