Opinto-ohjelmat Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnoissa

Opintopolkuun päivitetään vain opintokokonaisuuksien ja yksittäisten opintojaksojen perustiedot ja niistä tehdään linkit Helsingin yliopiston omille opintotarjontasivuille. Oppilaitoksen ei tarvitse päivittää Opintopolkuun Helsingin yliopiston opintoja.

Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija julkaisee opintojen tarkat kuvaukset yliopiston omilla opintotarjontasivuilla.  Näille sivuille päivitetään kaikki vastaavat tiedot kuin Avoinyliopisto.fi:ssäkin on ollut ja sivuilta tehdään suora linkki oppilaitoksen omille sivuille.

Opinto-ohjelmat oppiaineittain ja opetushaun kautta
Opintopolku