Ilmoittautuminen ja maksut

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen opintojakson tai opintokokonaisuuden alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua ja opinnot aloittaa joustavammin omassa aikataulussaan. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ryhmät täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutustu Avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.

 

Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa. Verkkoilmoittautuminen edellyttää verkkopankkitunnuksia ja suomalaista henkilötunnusta. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen opintojakson tai -kokonaisuuden alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua joustavasti myös opintojen alkamisen jälkeen. Tarkista ilmoittautumisaika kurssisivulta (=opinto-ohjelmasta).

Ilmoittautuminen verkossa:

1. Valitse Avoimen yliopiston opintotarjonnasta opintojakso, jolle halua ilmoittautua.
2. Klikkaa opinto-ohjelmassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
3. Täytä ilmoittautumislomake tai tarkista ja täydennä aiemmat tietosi.
4. Vahvista ilmoittautuminen maksamalla opintomaksu verkkomaksuna.
5. Saat ilmoittautumisestasi vahvistuksen sähköpostiisi.

Voit tarkastella omia ilmoittautumis- ja maksutietojasi Avoimen yliopiston verkkopalveluiden Omat sivut -palvelussa ilmoittautumisen ja Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen. 

6. Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen voit aktivoida aikaisintaan vuorokausi ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen ilman suomalaista henkilötunnusta tai verkkopankkitunnusta Helsingin yliopiston Hakijapalveluissa: 

1. Valitse Avoimen yliopiston opintotarjonnasta opintojakso, jolle haluat ilmoittautua.
2. Varaa aika Hakijapalveluiden vastaanotolle tai käy Hakijapalveluiden päivystyspisteellä Tiedekulmassa. Hakijapalveluiden yhteystiedot ja vastaanotto.
3. Täytä ilmoittautumislomake tai tarkista ja täydennä aiemmat tietosi.
4. Vahvista ilmoittautuminen maksamalla opintomaksu.
5. Saat ilmoittautumisestasi vahvistuksen sähköpostiisi.
6. Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen voit aktivoida aikaisintaan vuorokausi ilmoittautumisen jälkeen.

  • Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut.
  • Opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti opintojaksokohtaisesti. Opinto-oikeusaika määräytyy opinto-ohjelman mukaisesti ja sisältää jakson opetuksen ja tentit ja/tai muut suoritustavat.
  • Muutamassa oppiaineessa voi ilmoittautua joko opintojaksoille tai –kokonaisuuteen. Kokonaisuuden maksu kattaa vain ne jaksot, jotka sisältyvät kokonaisuuden minimiopintopistemäärän. Kokonaisuuden ylimenevistä valinnaisista jaksoista maksetaan erikseen. 

Opinto-oikeudet ja ilmoittautumistiedot näkyvät WebOodissa

  • 15 euroa / opintopiste. Esimerkiksi viiden opintopisteen (5 op) laajuisen opintojakson hinta on 75 euroa. 
  • Opintomaksu oikeuttaa osallistumaan ao. opinto-ohjelman mukaiseen opetukseen ja tentteihin ja/tai muihin suoritustapoihin. 
  • Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna. 
  • Huom! Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa opintomaksut ja perumisehdot vaihtelevat.

Kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä olevalle Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta. Myös lukuvuoden aikana on joillakin opintojaksoilla maksuttomia paikkoja perustutkinto-opiskelijoille.

Opetukseen mahdollisesti kuuluvat materiaali- ym. maksut mainitaan opinto-ohjelmassa, ja ne maksetaan aina opintomaksun yhteydessä.

Vieraskieliset tenttikysymykset: 75 euroa / tentti
Opintomaksuun sisältyy joko suomen- tai ruotsinkieliset tenttikysymykset. Jos opintojakson opetuskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kattaa opintomaksu myös kysymykset ko. kielellä. Muiden vieraskielisten tenttikysymysten laatiminen on opiskelijalle maksullista palvelua. Sovi käännösmaksusta Tenttipalvelun kanssa. 

Etätentti: Jos haluat suorittaa tentin opinto-ohjelmassa jossakin muussa  paikassa, on sinun itse järjestettävä tentin suorituspaikka ja maksettava kaikki tenttiin liittyvät kustannukset. Etätentti tulee suorittaa samana ajankohtana kuin varsinainen tentti. Lisätietoa etätenteistä

Siirtotentti: 75 euroa / tentti
Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa voit suorittaa myös muiden oppilaitosten tenttejä. Ulkopuolisia tenttejä järjestetään kyseisen oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella. Sovi siirtotentin järjestämisestä Tenttipalvelun kanssa. Lisätietoa siirtotenteistä

Avoimen yliopiston opintomaksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen. Opintomaksuja koskevat lait ja asetukset on kerrottu ilmoittautumis- ja maksuehdoissa. Päätöksen Avoimessa yliopistossa perittävistä maksuista on tehnyt Avoimen yliopiston johtokunta. Oikaisua perittyihin maksuihin voi hakea Avoimelta yliopistolta (avoin-yleinen[at]helsinki.fi).
Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Lain 6 §:ssä tarkoitetun maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.
(Valtion maksuperustelaki 7.8.2015/951 11 b §)

Tulostus, kopiointi, skannaus
Helsingin yliopiston kirjastossa on monitoimilaitteita ja verkkotulostimia opiskelijoiden käyttöön. Tiedot laitteiden sijainnista ja ohjeet tulostussaldon lataamiseen löytyvät Kaisa-kirjaston sivuilta.

Opintosuoritusote
Opintosuoritukset rekisteröidään Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään (Oodi). Opintosuoritusote on virallinen asiakirja ja todistus tehdyistä opinnoista. Opintojen aikana saa opiskelijapalveluista yhden opintosuoritusotteen maksutta. Opintosuoritusotteen maksut ovat:

  • 5,00 euroa/kpl noudettaessa
  • 10,00 euroa/kpl postitettaessa

Tilaa opintosuoritusote