Ilmoittautuminen ja maksut

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja kaikille ikään tai koulutustaustaan katsomatta. Opintoja alkaa ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen opintojakson tai opintokokonaisuuden alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua joustavasti myös opintojen alkamisen jälkeen ja opinnot voi aloittaa omassa aikataulussa.

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutustu Avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

 

Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti verkossa. Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojen alkua.

Poikkeavia ilmoittautumiskäytäntöjä voi olla muun muassa joustavasti aloitettavissa opinnoissa, yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettävässä opetuksessa, MOOC-kursseilla sekä Helsingin yliopiston koulutusohjelmien kanssa yhteisopetuksena järjestettävillä opintojaksoilla. Löydät tiedon ilmoittautumisajasta ja -käytännöistä kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (=kurssisivulta).

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Maksu- ja perumisehdot.

Alla yleisohjeet ilmoittautumiseen:

Ilmoittautumisohjeet sinulle, joka et ole Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija 

1. Valitse Avoimen yliopiston opintotarjonnasta opintojakso, jolle haluat ilmoittautua.
2. Klikkaa opinto-ohjelmassa (=kurssisivulla) olevaa Ilmoittaudu-painiketta. Sen takaa näet, onko
ilmoittautuminen opintojaksolle alkanut tai milloin se alkaa. Näet myös, onko opintojaksolla tilaa.
3. Täytä ilmoittautumislomake tai täydennä/korjaa aiemmat tietosi.
4. Maksa opintomaksu verkkomaksuna. Opintomaksun maksaminen vahvistaa ilmoittautumisesi. Huom! Osa kesän ja syksyn 2020 opinnoista osa on poikkeuksellisesti maksuttomia kaikille. Maksuttomat opinnot löydät täältä: Opintoja maksutta, olkaa hyvät! 
5. Saat ilmoittautumisestasi automaattisen vahvistuksen sähköpostiisi.
6. Aktivoi ennen opintojesi alkua Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Huomaa, että käyttäjätunnuksen aktivoiminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus ja ohjeet sen aktivoimiseksi
7. Tämän jälkeen voit tarkastella ilmoittautumis- ja maksutietojasi Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.
8. Lue myös: Opiskelun muistilista 

Ilmoittautumisohjeet sinulle, joka olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija

1. Valitse Avoimen yliopiston opintotarjonnasta opintojakso, jolle haluat ilmoittautua.
2. Klikkaa opinto-ohjelmassa (=kurssisivulla) olevaa Ilmoittaudu-painiketta. Sen takaa näet, onko ilmoittautuminen opintojaksolle alkanut tai milloin se alkaa. Näet myös, onko opintojaksolla tilaa.
3. Kirjaudu Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi Avoimen yliopiston verkkopalveluun.
4. Täytä ilmoittautumislomake tai täydennä/korjaa aiemmat tietosi.
5. Maksa opintomaksu verkkomaksuna. Opintomaksun maksaminen vahvistaa ilmoittautumisesi. Huom! Kesäopinnot ja jotkut lukuvuoden aikana yhteisopetuksena järjestettävät opinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Syksyn 2020 kaikille maksuttomat opinnot löydät täältä: Opintoja maksutta, olkaa hyvät! 
6. Saat ilmoittautumisestasi automaattisen vahvistuksen sähköpostiisi.
7. Tämän jälkeen voit tarkastella ilmoittautumis- ja maksutietojasi Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.
8. Lue myös: Opiskelun muistilista 

Ilmoittautumisohjeet sinulle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja/tai verkkopankkitunnuksia

Opintoihin ei voi tällä hetkellä ilmoittautua, jos ei ole suomalaista henkilötunnusta, verkkopankkitunnuksia, Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta tai muun suomalaisen korkeakoulun käyttäjätunnusta (HAKA-kirjautuminen).

 

  • Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut.
  • Opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti opintojaksokohtaisesti. Opinto-oikeusaika määräytyy opinto-ohjelman mukaisesti ja sisältää jakson opetuksen ja tentit ja/tai muut suoritustavat.
  • Muutamassa oppiaineessa voi ilmoittautua joko opintojaksoille tai –kokonaisuuteen. Kokonaisuuden maksu kattaa vain ne jaksot, jotka sisältyvät kokonaisuuden minimiopintopistemäärän. Kokonaisuuden ylimenevistä valinnaisista jaksoista maksetaan erikseen. 

Opinto-oikeudet ja ilmoittautumistiedot näkyvät WebOodissa

  • 15 euroa / opintopiste. Esimerkiksi viiden opintopisteen (5 op) laajuisen opintojakson hinta on 75 euroa. 
  • Opintomaksu oikeuttaa osallistumaan ao. opinto-ohjelman mukaiseen opetukseen ja tentteihin ja/tai muihin suoritustapoihin. 
  • Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna. 
  • Huom! Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa opintomaksut ja perumisehdot vaihtelevat.

Kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä olevalle Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta. Myös lukuvuoden aikana on joillakin opintojaksoilla maksuttomia paikkoja perustutkinto-opiskelijoille.

Opintotarjonnassamme on myös joitakin kaikille avoimia ja maksuttomia kursseja. Tarkista kurssin opintomaksu aina opinto-ohjelmasta. Kaikille maksuttomat opinnot kesällä ja syksyllä 2020

 

Opetukseen mahdollisesti kuuluvat materiaali- ym. maksut mainitaan opinto-ohjelmassa. Ne maksetaan aina opintomaksun yhteydessä.

Vieraskieliset tenttikysymykset: 75 euroa / tentti
Opintomaksuun sisältyy joko suomen- tai ruotsinkieliset tenttikysymykset. Jos opintojakson opetuskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kattaa opintomaksu myös kysymykset ko. kielellä. Muiden vieraskielisten tenttikysymysten laatiminen on opiskelijalle maksullista palvelua. Sovi käännösmaksusta Tenttipalvelun kanssa. 

Etätentti: Jos haluat suorittaa tentin opinto-ohjelmassa jossakin muussa  paikassa, on sinun itse järjestettävä tentin suorituspaikka ja maksettava kaikki tenttiin liittyvät kustannukset. Etätentti tulee suorittaa samana ajankohtana kuin varsinainen tentti. Lisätietoa etätenteistä

Siirtotentti: 75 euroa / tentti
Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa voit suorittaa myös muiden oppilaitosten tenttejä. Ulkopuolisia tenttejä järjestetään kyseisen oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella. Sovi siirtotentin järjestämisestä Tenttipalvelun kanssa. Lisätietoa siirtotenteistä

Avoimen yliopiston opintomaksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen. Opintomaksuja koskevat lait ja asetukset on kerrottu ilmoittautumis- ja maksuehdoissa. Päätöksen Avoimessa yliopistossa perittävistä maksuista on tehnyt Avoimen yliopiston johtokunta. Oikaisua perittyihin maksuihin voi hakea Avoimelta yliopistolta (avoin-yleinen[at]helsinki.fi).
Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Lain 6 §:ssä tarkoitetun maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.
(Valtion maksuperustelaki 7.8.2015/951 11 b §)

Tulostus, kopiointi, skannaus
Tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista Helsingin yliopiston kirjastossa. Lisätietoa ja ohjeita: Tulostus, kopiointi ja skannaus Helsingin yliopiston kirjastossa

Opintosuoritusote
Avoimessa yliopistossa suoritetut opintosuoritukset rekisteröidään Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään (Oodi). Opintosuoritusote on virallinen asiakirja ja todistus tehdyistä opinnoista. Opintojesi aikana saat opiskelijapalveluista yhden opintosuoritusotteen maksutta. Muutoin opintosuoritusotteen hinta on 5,00 euroa/kpl (nouto) tai 10,00 euroa/kpl (postitus). Tilaa opintosuoritusote