Ota yhteyttä

Kehitämme yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Ota yhteyttä - yhdessä löydämme sopivan tavan viedä ajatuksia eteenpäin.

Yhteiskuntasuhteet ja varainhankinta
Yritysyhteistyö
Palvelut työnantajille
Alumnitoiminta
Yrit­tä­jyys, pro­jek­ti­kurs­sit, mas­ter class ja kau­pun­kiyh­teis­työ
Täy­den­nys-, hen­ki­lös­tö- ja li­sä­kou­lu­tus

Yhteiskuntasuhteet ja varainhankinta

Yhteiskuntasuhteet-yksikkö vastaa yliopiston kumppanuuksista eri sidosryhmien kanssa. 

Lähetä sähköpostia: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi tai yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Soita: 029 41 21650
Lähetä postia: PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Ra­has­tot ja lah­joit­ta­mi­nen, va­rain­han­kin­ta­kam­pan­ja, elin­kei­noe­lä­mä­suh­teet, sää­tiö­suh­teet
 

 

Yh­teis­kun­ta­vas­tuu, päät­tä­jäyh­teis­työ, mas­ter class, Te­ki­jä-oh­jel­ma

Yritysyhteistyö

Löydä muut yritysyhteistyöstä vastaavat >>

palvelut työnantajille

Työ­nan­ta­jayh­teis­työ, rek­ry­net

Lähetä sähköpostia: employerservices(at)helsinki.fi 

Har­joit­te­lu

Lähetä sähköpostia: traineeships(a)helsinki.fi
Lähetä postia: Yliopistonkatu 2 F, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto  

 

Alumnitoiminta

HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON ALUM­NI- JA SI­DOS­RYHMÄYH­TEIS­TYÖ

 

Alumni- ja sidosryhmätoiminnan yhteyspäällikkö, yhteiset palvelut
Fabianinkatu 32, 5 krs, PL 53, 00014 Helsingin yliopisto

HY:n alumni- ja sidosryhmäsuhteiden yhteystiedot >>

Helsingin yliopiston alumniyhdistys

alumniyhdistys@helsinki.fi
Yliopistonkatu 3, 2. krs, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

Alumniyhdistyksen toimisto

Alumniyhdistyksen verkkosivut

Yrit­tä­jyys, pro­jek­ti­kurs­sit, mas­ter class ja kau­pun­kiyh­teis­työ

MAS­TER CLASS -OH­JEL­MA

Yrit­tä­jyys, yh­teis­työ Hel­sin­gin ja met­ro­po­lia­lu­een kans­sa

Ira Leväaho
PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

 

Täydennys-, hen­ki­lös­tö- ja li­sä­kou­lu­tus

Kielipalvelut
Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Avoin yliopisto-opetus