Ota yhteyttä

Kehitämme yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Ota yhteyttä - yhdessä löydämme sopivan tavan viedä ajatuksia eteenpäin.

Yhteiskuntasuhteet ja varainhankinta
Yritysyhteistyö
Palvelut työnantajille
Alumnitoiminta
Yrit­tä­jyys, pro­jek­ti­kurs­sit, mas­ter class ja kau­pun­kiyh­teis­työ
Täy­den­nys-, hen­ki­lös­tö- ja li­sä­kou­lu­tus

Yhteiskuntasuhteet ja varainhankinta

Yhteiskuntasuhteet-yksikkö vastaa yliopiston kumppanuuksista eri sidosryhmien kanssa. 

Lähetä sähköpostia: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi tai yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Soita: 029 41 21650
Lähetä postia: PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Pia
Dolivo
päällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Ra­has­tot ja lah­joit­ta­mi­nen, va­rain­han­kin­ta­kam­pan­ja, elin­kei­noe­lä­mä­suh­teet, sää­tiö­suh­teet
 

Riikka
Mäntyniemi
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Suvipäivikki
Mikola
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

JM
Jan
Myller
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Iiris
Virtasalo
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Tieteenala Historia ja arkeologia

Anne
Ala-Pöllänen
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

RR
Rauli
Rouhiainen
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

 

Yh­teis­kun­ta­vas­tuu, päät­tä­jäyh­teis­työ, Mas­ter class

TR
Tanja
Remes
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Yritysyhteistyö

Löydä muut yritysyhteistyöstä vastaavat >>

palvelut työnantajille

LT
Laura
Teinilä
päällikkö
Opetus- ja opiskelijapalvelut

Työ­nan­ta­jayh­teis­työ, rek­ry­net

Lähetä sähköpostia: employerservices(at)helsinki.fi 

MM
Miika
Mertanen
suunnittelija
Opetus- ja opiskelijapalvelut

PJ
Päivi
Jyry
suunnittelija
Opetus- ja opiskelijapalvelut

Har­joit­te­lu

Lähetä sähköpostia: traineeships(a)helsinki.fi
Lähetä postia: Yliopistonkatu 2 F, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto  

 

Alumnitoiminta

Alumni- ja sidosryhmäyhteistyö

Minnis
Vierikko
yhteyspäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

HY:n alumni- ja sidosryhmäsuhteiden yhteystiedot >>

Helsingin yliopiston alumniyhdistys

alumniyhdistys@helsinki.fi
Yliopistonkatu 3, 2. krs, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

Alumniyhdistyksen toimisto

Alumniyhdistyksen verkkosivut

Yrit­tä­jyys, pro­jek­ti­kurs­sit, Master class ja kau­pun­kiyh­teis­työ

Yrit­tä­jyys, yh­teis­työ Hel­sin­gin ja met­ro­po­lia­lu­een kans­sa

IS
Ira
Sirén
kehittämispäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Täydennys-, hen­ki­lös­tö- ja li­sä­kou­lu­tus

Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Avoin yliopisto-opetus