Vesiturvallisuus

Jos puhdasta vettä ei ole, saastuneen veden välityksellä meidän terveyttämme uhkaavat monenlaiset tartuntataudit. Suurin riski vesiturvallisuudelle on, jos talousvesi saastuu jätevedellä. Myös eläinperäiset huuhtoumat voivat sisältää vesiturvallisuutta uhkaavia taudinaiheuttajamikrobeja. Vesivälitteisiä infektioita aiheuttavat myös vesiympäristöissä elävät opportunistiset ympäristöbakteerit.
Den svenska översättningen är under arbete.

Kaikki elolliset tarvitsevat elintoimintojensa ylläpitämiseen vettä ja puhtaan veden saatavuus on ihmisoikeus. Ihmisyhteisöissä puhtaalla vedellä on tärkeä merkitys myös virkistyskäyttövetenä. Puhtaan veden saatavuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan vaatii jatkuvaa varautumista myös maissa, joissa on kehittynyt vesihuolto ja toimiva sanitaatio, kuten Suomessa. Tutkittu tieto ja tehokkaat veden laadun varmentavat menetelmät ovat avainasemassa vesiturvallisuuden varmistamisessa. Tutkimushankkeissamme selvitämme vesivarojen saastelähteitä ja kehitämme erikoisanalytiikkaa, jota tarvitaan veden saastumistapahtumien selvittämiseen.