Djurs och människors välbefinnande ligger nära Djursjukhusets nya direktörs hjärta

Susanna Peiponen, som utnämnts till ny direktör för Universitetets djursjukhus, lockades av det unika i uppdraget: i djursjukhuset förenas forskning, undervisning, kundbetjäning och affärsverksamhet.

– Möjligheten att få arbeta vid Finlands enda undervisningssjukhus som erbjuder veterinärmedicinsk utbildning, att leda en stor expertorganisation samt trygga och möjliggöra att studenterna får förstklassig undervisning var mycket lockande, berättar Susanna Peiponen.

Hon har gjort en lång karriär i det finländska djurmedicinföretaget Vetcare där hon innehaft olika roller och under de senaste åren varit direktör för affärsverksamheten.

– Jag är en veterinär med ett kommersiellt tankesätt och passion för människors och djurs välbefinnande, berättar Peiponen som inledde arbetet vid djursjukhuset på Viks universitetscampus i maj. 

Peiponen har utbildat sig till licentiat i veterinärmedicin och specialveterinär inom hälso- och sjukvård för produktionsdjur vid Helsingfors universitet. Hon har också avlagt en kommersiell EMBA-examen vid Henley Business School och gjort sitt slutarbete om resiliensen och arbetshälsan hos unga veterinärer och studenter under deras kandidatstudier.

– En av mina viktiga prioriteter som ledare är att satsa på personalens välbefinnande i arbetet, eftersom veterinärmedicinen är ett område där du arbetar under stor press.

Ledarens roll har enligt Peiponen förändrats mycket under de senaste åren. 

– I arbetslivet finns det nu yrkespersoner från fyra olika generationer och förväntningarna på ledarskapet och dess mångsidighet har ökat, konstaterar hon. 

I ledarskapet betonar Peiponen vikten av det genuina och möten mellan människor, även om digitaliseringen och den artificiella intelligensen ger alla branscher nya möjligheter. 

När det gäller utvecklingen av Djursjukhuset konstaterar Peiponen att hon ännu håller på att sätta sig in i arbetet, men hon ser bland annat behovet att öka antalet utbildade veterinärer och effekterna av universitetets trängda ekonomiska läge som utmaningar. 

Peiponen känner stor motivation av att arbeta med studenter.

– Under mina specialiseringsstudier vid Saaris djurklinik märkte jag hur belönande och motiverande det var att arbeta med studenter, säger hon. 

Hon är också intresserad av att utveckla Djursjukhusets samarbetsmöjligheter med aktörer inom andra områden. 

– I bästa fall kan vi hitta modeller som gagnar bägge parter och skapa förutsättningar för världsomfattande synlighet för finländsk toppvetenskap.

Under fritiden håller familjen och hobbyerna Peiponen aktiv. 

 – Redan som barn blev jag fotbollsbiten och fortfarande hittar du mig på fotbollsplanen flera gånger i veckan. Vår familjs tre hundar sysslar med olika grenar och ser till att jag får vardagsmotion i form av skogspromenader. De här hobbyerna ser till att jag orkar och mår bra i vardagen.

Universitetets djursjukhus i ett nötskal

Universitetets djursjukhus är en del av Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Det här är den enda enheten i Finland som erbjuder utbildning i ämnesområdet. Sjukhusets huvuduppgifter är undervisning och forskning. Sjukhuset är undervisningssjukhus för studenter i femte årskursen samt veterinärer som genomgår påbyggnadsutbildning. Dessutom utbildas djurskötare genom läroavtalsutbildning vid sjukhuset. Sjukhuset är öppet dygnet runt under årets alla dagar.

År 2023 besöktes Viks smådjurssjukhus av 19 860 besökare, varav 74 % hundar och 20 % katter. Viks hästsjukhus hade 2 734 besökare. Vid produktionsdjursjukhuset i Mäntsälä vårdades 15 082 patienter, klinikbesöken uppgick till 3 701 och gårdsbesöken till 2 641. Läs mer