Studier

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett samarbetsprogram mellan statsvetenskapliga fakulteten och Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten hör till universitetets centrumcampus som är beläget i den vackra och lugna stadsdelen Kronohagen i hjärtat av Helsingfors.

Magisterprogrammet kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan. I magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har du en unik möjlighet att kombinera studier i olika social- och samhällsvetenskaper. Du kan inrikta dig på studier i socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, journalistik och kommunikation, statskunskapmed förvaltning och sociologi. Du avlägger magisterexamen på svenska.