Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.
Ledningsgruppen för magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Ledningsgruppens ledare
Ledningsgruppens medlemmar
Studentmedlem

Janne Peuhkuri