Karriär

Du har utmärkta möjligheter att placera dig väl i arbetslivet, inom många olika branscher, både i Finland och utomlands.

Sysselsättningsgraden för dem som avlagt en svenskspråkig examen i samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten är exceptionellt god.

När du har avlagt magisterstudierna (120 sp) erhåller du en politices magisterexamen (pol.mag.).

Efter magisterexamen är det möjligt att söka in till forskarutbildning som i många fall kan leda till forskar- eller lärarkarriärer inom universitet, högskola och forskningsorganisationer.

Bekanta dig med våra alumnberättelser i kandidatprogrammets webbsida och läs mera om vad du kan göra efter avlagd examen!

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Journalistik och kommunikation

En magisterutbildning med inriktning på journalistik och kommunikation ger en mångsidig grund för olika jobb. Utbildningen ger utmärkta möjligheter till en karriär i medier i Finland och Sverige både inom ledande uppgifter (chefredaktör, nyhetschef, avdelningschef, specialredaktör, producent) och som företagare. Utbildningen är också anpassad för en karriär inom informationsyrken av olika slag, så som intern- eller externkommunikation inom företag, offentlig förvaltning och tredje sektorns organisationer.

Socialpsykologi

Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmående inom organisationer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Lednings- och expertuppgifter inom privata, offentliga, och tredje sektorn kräver ofta magisterexamen och uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver fortsatt utbildning.

Socialt arbete

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet och möjligheter till att arbeta som professionell socialarbetare  inom den offentliga sektorn och ansvarar för den professionella ledningen av det sociala arbetet.  Utexaminerade socialarbetare har också mångsidiga planerings-, lednings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektorn.

Kom­pe­tens

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet. För mer information om yrkesrättigheterna inom socialvården hittar du på Valviras hemsidor.

Sociologi

Med en utbildning i sociologi kan du arbeta med olika slags forsknings-, planerings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, i medborgarorganisationer och i företag. Utexaminerade sociologer jobbar med planering, administration och statistik, som forskare, som lärare inom vuxenutbildningen samt som redaktörer eller med andra informationsuppdrag.

Statskunskap med förvaltning

En magisterutbildning i statskunskap med förvaltning ger en bred kunskapsbas för lokala, nationella och globala uppdrag inom ett flertal professionella områden. Utexaminerade statsvetare placerar sig väl som t.ex. rådgivare, analytiker, forskare, opinionsbildare, konsulter, företagare eller tjänstemän i ledande uppgifter. Mångfalden av potentiella arbetsgivare är stor och varierar från kommuner, riksdagen, eller internationella organ som EU och FN, till organisationer inom tredje sektorn, olika företag inom den privata sektorn eller medier.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.