Forskning

Statsvetenskapliga fakulteten är tillsammans med Svenska social- och kommunalhögskolan de ledande enheterna i landet inom sitt område.

Forskningsområdena är mångvetenskapliga med särskild tyngdpunkt på frågor som berör social hållbarhet, etniska relationer, nordisk välfärd och jämställdhet, journalistik och kommunikation, transnationell migration och hur politiska beslut och handlingar påverkar både offentliga institutioner och människors vardag. 

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, kriskommunikation och politisk kommunikation samt genus och medier. Fördjupning i vetenskapsområdet utgör en mångsidig bas för en yrkeskarriär i medier, företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn, och erbjuder även en god grund för en forskarkarriär.

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende, organisationspsykologi, nationalism, hatretorik, kommunikation på sociala medier, beteendeförändring och motivation.

Socialt arbete fokuserar på samspelet mellan samhällets utveckling, människors vardagliga förutsättningar och hur människors livssituation kan förbättras. Fokus inom forskning och undervisning i programmet är på barn, ungdom integrations- och mångfaldsfrågor. Särskilt betonas socialarbetes praktik och yrkeskunskap. Inom strukturellt socialt arbete ligger tyngdpunkten på fattigdoms- och ojämlikhetsfrågor.

Inom Sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom programmet finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Forskningen inom Statskunskap med förvaltning har flera tyngdpunktsområden. Den förvaltningsinriktade forskningen fokuserar på styrning och ledning av den offentliga politiken i en nordisk, europeisk och internationellt jämförande kontext. Det finns även en stark beteendeinriktad forskningsprofil där demokratifrågor, politisk opinionsbildning, och politiskt beteende hos medborgare och politiker står centralt

Du kan läsa mer om forskningen som bedrivs på Soc&koms webbsida och på Statsvetenskapliga fakultetens webbsida.