Ämnesdidaktiska studier för personer som avlagt högre högskoleexamen

Om du redan har avlagt högre högskoleexamen (universitets- eller YH-examen) och har ämneslärarbehörighet i ett ämne som undervisas inom den grundläggande utbildningen eller du har avlagt pedagogie magisterexamen och genomfört pedagogiska studier som omfattar 60 studiepoäng, kan du ansöka som fristående studerande till de ämnesdidaktiska studierna.
Antagningsgrupper

Fristående ämnesdidaktiska studier erbjuds 2024 bara på finska. 

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till de ämnesdidaktiska studierna om du

a)     har avlagt högre högskoleexamen och har behörighet för ämneslärare i ett undervisningsämne som hör till de gemensamma ämnena enligt den nuvarande eller tidigare timfördelningen i den grundläggande utbildningen; eller

b)     har avlagt pedagogie magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng (35 studieveckor).

Antagningsgruder publiceras i februari 2024.

Maximalt antal antagna studerande 2024

Till de ämnesdidaktiska studierna antas totalt högst 40 nya studerande enligt följande:

  • Till de finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 20  sökande.
  • Till ämnesdidaktiska studier som genomförs som finskspråkiga valfria studier och ingår i examen antas högst 20 sökande så att 16 platser är reserverade för examensstuderande i specialpedagogik.

Om platserna som reserverats för studerande i specialpedagogik inte fylls, kan de fyllas med andra studeranden som söker studierätt för valfria studier.

Snabbval