Ämnesdidaktiska studier för personer som avlagt högre högskoleexamen

Om du redan har avlagt högre högskoleexamen (universitets- eller YH-examen) och har ämneslärarbehörighet i ett ämne som undervisas inom den grundläggande utbildningen eller du har avlagt pedagogie magisterexamen och genomfört pedagogiska studier som omfattar 60 studiepoäng, kan du ansöka som fristående studerande till de ämnesdidaktiska studierna.
Antagningsgrupper

Fristående ämnesdidaktiska studier erbjuds både på finska och på svenska. Under samma ansökningsomgång kan man ansöka endast inom en antagningsgrupp för ämnesdidaktiska studier.

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till de ämnesdidaktiska studierna om du

a)     har avlagt högre högskoleexamen och har behörighet för ämneslärare i ett undervisningsämne som hör till de gemensamma ämnena enligt den nuvarande eller tidigare timfördelningen i den grundläggande utbildningen; eller

b)     har avlagt pedagogie magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng (35 studieveckor).

Antagningsgruder publiceras i januari 2024.

Maximalt antal antagna studerande 2024

Till de ämnesdidaktiska studierna antas totalt högst 22 nya studerande enligt följande:

  • Till de svenskspråkiga fristående och valfria ämnesdidaktiska studierna antas högst 2 sökande.
  • Till de finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 8 sökande.
  • Till ämnesdidaktiska studier som genomförs som finskspråkiga valfria studier och ingår i examen antas högst 12 sökande så att 8 platser är reserverade för examensstuderande i specialpedagogik.

Om platserna som reserverats för studerande i specialpedagogik inte fylls, kan de fyllas med andra studeranden som söker studierätt för valfria studier.

Snabbval