Ämnesdidaktiska studier för personer som avlagt högre högskoleexamen

Om du redan har avlagt högre högskoleexamen (universitets- eller YH-examen) och har ämneslärarbehörighet i ett ämne som undervisas inom den grundläggande utbildningen eller du har avlagt pedagogie magisterexamen och genomfört pedagogiska studier som omfattar 70 studiepoäng, kan du ansöka som fristående studerande till de ämnesdidaktiska studierna.
Antagningsgrupper

Fristående ämnesdidaktiska studier erbjuds både på finska och på svenska. Under samma ansökningsomgång kan man ansöka endast inom en antagningsgrupp för ämnesdidaktiska studier. Du hittar de lämpliga utbildningsprogrammen och antalet studerande som antas till vänster på sidan. Du hittar närmare information i antagningsgrunderna, bland annat om ansökningsbehörighet. Svenskspråkiga ämnesdidaktiska studier Personer som avlagt högre högskoleexamen kan ansöka om att få genomföra ämnesdidaktiska studier som fristående studier. Omfattningen av de svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna är 70 studiepoäng. Du ska visa tillräckliga kunskaper i svenska i ansökningsskedet. Finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studier Personer som avlagt högre högskoleexamen kan ansöka om att få genomföra ämnesdidaktiska studier som fristående studier. Omfattningen för de finskspråkiga ämnesdidaktiska studierna är 60 studiepoäng. Du ska visa tillräckliga kunskaper i finska i ansökningsskedet.

Maximalt antal antagna studerande 2023

Till de ämnesdidaktiska studierna antas totalt högst 22 nya studerande enligt följande:

• Till de finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 8 sökande.

• Till de svenskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 2 sökande.

• Till ämnesdidaktiska studier som genomförs som finskspråkiga valfria studier och ingår i examen antas högst 12 sökande så att 8 platser är reserverade för examensstuderande i specialpedagogik.

Om platserna som reserverats för studerande i specialpedagogik inte fylls, kan de fyllas med andra studerande som söker studierätt för valfria studier. Om en finskspråkig fristående eller valfri ansökningsgrupp inte fylls, kan platserna fyllas med sökande ur en annan grupp. Se närmare information om ansökningsbehörighet i antagningsgrunderna i Studieinfo.

Snabbval