Ämnesdidaktiska studier för examensstuderande

Ämnesdidaktiska studier som ingår i examen som valfria studier ordnas 2024 även på svenska. Studiernas omfattning är 70 studiepoäng. Nedan ser du vilka utbildningar som lämpar sig för att du ska kunna ansöka till studierna.
Lämpliga utbildningar

Studeranden i någon av följande studieinriktningar kan ansöka till ämnesdidaktiska studier:

  • studerande vid studieinriktningen för specialpedagogik, som även har studierätt för studier med speciallärarinriktning,
  • studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi; och  
  • studieinriktningen för slöjdlärare

Se närmare information om ansökningsbehörighet i antagningsgrunderna i Studieinfo publiceras i januari 2024).

Antal nya studerande som antas 2024

Till ämnesdidaktiska studier antas totalt högst 22 nya studerande.

  • Till de svenskspråkiga fristående och valfria ämnesdidaktiska studierna antas högst 2 sökande.
  • Till ämnesdidaktiska studier som genomförs som finskspråkiga valfria studier och ingår i examen antas högst 12 sökande så att 8 platser är reserverade för examensstuderande i specialpedagogik. Om de reserverade platserna för specialpedagogikstuderande inte fylls, kan de fyllas med andra personer som söker studierätt för valfria studier.
  • Till de finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 8 sökande.
Snabbval