Ämnesdidaktiska studier för examensstuderande

Ämnesdidaktiska studier som ingår i examen som valfria studier ordnas 2024 bara på finska. Studiernas omfattning är 65 studiepoäng. Nedan ser du vilka utbildningar som lämpar sig för att du ska kunna ansöka till studierna.
Lämpliga utbildningar

Studeranden i någon av följande studieinriktningar kan ansöka till ämnesdidaktiska studier:

  • studerande vid studieinriktningen för specialpedagogik, som även har studierätt för studier med speciallärarinriktning,
  • studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi; och  
  • studieinriktningen för slöjdlärare

Se närmare information om ansökningsbehörighet i antagningsgrunderna i Studieinfo publiceras i februari 2024.

Antal nya studerande som antas 2024

Till ämnesdidaktiska studier antas totalt högst 40  nya studerande.

  • Till ämnesdidaktiska studier som genomförs som finskspråkiga valfria studier och ingår i examen antas högst 20 sökande så att 16 platser är reserverade för examensstuderande i specialpedagogik. Om de reserverade platserna för specialpedagogikstuderande inte fylls, kan de fyllas med andra personer som söker studierätt för valfria studier.
  • Till de finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 20 sökande.
Snabbval