Språkkurser

På den här sidan hittar du de öppna språkkurserna vid Helsingfors universitets Språkcentrum.

Kurserna i finska hör till Helsingfors universitets Språkcentrums studieutbud.

Språkcentrums studieutbud
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen