Öppna uni: Fysik

Fysik är en av studieinriktningarna inom de fysikaliska vetenskaperna. En del av kurserna inom fysik erbjuds som universitetsstudier som är öppna för alla. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra större helheter (15–35 sp).

I de grundläggande fysikstudierna kompletterar och fördjupar du fysikens färdigheter och matematiska metoder du har lärt dig på gymnasiet. Studier täcker fenomen och grundläggande interaktioner inom mekanik, termofysik, elektricitet och magnetism, fotoner och elektromagnetisk vågrörelse.

 

Studiehelheter och enskilda kurser i Fysik

Du kan studera antingen enskilda kurser som passar dig eller genomföra en större helhet.

Kurser som ingår i grundstudier Grundstudier innehåller sex kurser
ANDRA STUDIER I FYSIK ANDRA STUDIER I FYSIK
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i fysik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen