Öppna uni: Fysik
Fysik är en av studieinriktningarna inom de fysikaliska vetenskaperna.

I de grundläggande fysikstudierna kompletterar och fördjupar du fysikens färdigheter och matematiska metoder du har lärt dig på gymnasiet. Studier täcker fenomen och grundläggande interaktioner inom mekanik, termofysik, elektricitet och magnetism, fotoner och elektromagnetisk vågrörelse.

 

Studiehelheter och enskilda kurser i Fysik

Du kan studera antingen enskilda kurser som passar dig eller genomföra en större helhet.

Se kurserna som har ordnats före mars 2021 här.

Kurser som ingår i grundstudier Grundstudier innehåller sex kurser
ANDRA STUDIER I FYSIK ANDRA STUDIER I FYSIK
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen