Universitetets egendom sköts av Helsingfors universitets fonder och Helsingfors Universitetsfastigheter. De bildar tillsammans med det egentliga undervisnings- och forskningsuniversitetet och två stiftelser Helsingfors universitetskoncern. Egendomen består huvudsakligen av fastigheter, aktiebolag och värdepapper. Koncernen har sammanlagt cirka 10 000 anställda, de totala intäkterna är 1,1 miljard euro och balansräkningens slutsumma nästan 1,7 miljarder euro. År 2017 var koncernens resultat 33 miljoner euro och soliditeten 68 procent.