Universitetets ekonomi i siffror

2019: Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet utan placeringarna beaktade, låg 35 miljoner euro på minus. Resultatet följer budgeten och prognoserna. I fjol avkastade placeringarna, det vill säga värdepapprens kursändringar, så bra att universitetets totalresultat landade 15 miljoner euro på plus.  

Antalet anställda vid universitet uppgick till dryga 8 100 vid utgången av 2019 och av dessa var närmare 4 600 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Prognosen är gjord före coronakrisen.

Resultatet av Helsingfors universitets operativa verksamhet 2010–2019 och prognos för 2020–2023

 

Intäkter och kostnader 2019

Käl­lor­na bakom de to­ta­la in­täk­ter­na 2019