Universitetens resultat mäts bl.a. med antalet examina och publikationer. De utgör grunden för hur mycket finansiering staten beviljar varje enskilt universitet. Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern forskningsfinansiering. Du kan läsa mera om finansieringsmodellen för universiteten på undervisnings- och kulturministeriets webbplats universitetens finansieringsmodell. Helsingfors universitets finansiering kommer i fortsättningen att minska kraftigt och universitetet har inlett ett omfattande förändringsprogram för att anpassa sin ekonomi.

Helsingfors universitet finansierar också sin verksamhet med intäkter från egendom. Egendomen består huvudsakligen av fastigheter som är i universitetets eget bruk. Universitetet placerar också i värdepapper och äger bolag.