Universitetets ekonomi

Universitetens resultat mäts bl.a. med antalet examina och publikationer. De utgör grunden för hur mycket finansiering staten beviljar varje enskilt universitet. Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern forskningsfinansiering.

Helsingfors universitet finansierar också sin verksamhet med intäkter från egendom. Egendomen består huvudsakligen av fastigheter som är i universitetets eget bruk. Universitetet placerar också i värdepapper och äger bolag.