Universitetet bygger en bättre värld enligt principen för hållbar utveckling genom att ta en tydligare roll i arbetet med att lösa de globala problemen. Universitetets högkvalitativa och mångvetenskapliga forskning, undervisning och lärande producerar ny kunskap och kompetens till nytta för hela mänskligheten. Föregångarskap, en aktiv och föregripande inställning, nytänkande och kreativ interaktion bidrar till Helsingfors universitets ställning bland de främsta universiteten i världen. 

Visionen förverkligas när vi samverkar ännu mer än tidigare med både gamla och nya samarbetspartner och intressegrupper i Finland och utlandet. Tillsammans har vi större genomslagskraft.