Strategi och ledarskap

Hur ser Helsingfors universitets undervisning och forskning ut år 2020? Hur samarbetar universitetet med det omgivande samhället då? Hur når vi toppen? Universitetets vision ”Globalt inflytande genom samverkan” förverkligas genom människors handlingar och aktiva verksamhet. På dessa sidor vill vi berätta om universitetets framtidsbilder, önskningar och passionerade förhållningssätt till forskning, högklassig undervisning och samhällspåverkan. De uppmuntrar till djärva val som främjar universitetets insats för att lösa globala utmaningar.

På universitetets webbsidor om strategi och ledarskap får du information om universitetets viktigaste framtida avgöranden, ledarskap, kvalitetsledning och organisation.