Pro Soc&kom

Kom med och stöd verksamheten vid Soc&kom genom ett bidrag till fonden Pro Soc&kom!

Fonden grundades inför jubileumsåret 2013 och har som syfte att ekonomiskt understöda studier vid Soc&kom samt samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid högskolan. 

Du kan stödja Soc&kom genom att donera till fonden Pro Soc&kom. Medlen placeras på ett lönsamt, etiskt och tryggt sätt. På så sätt kan fonden också ge en stabil årlig avkastning. 

Så här donerar du

Gör en donation enkelt på en blankett via webben. 

Du kan också göra en donation som kontoöverföring. 

Kontonummer: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH 
Mottagare: Helsingfors universitets fonder 
Meddelande: Fondens namn eller donationens ändamål, donatorns namn och kontaktinformation.  

För donationer på minst 850 euro önskar vi att donatorn också fyller i ett donationsbrev. 

Läs utförligare information om att donera här.

Giraffklubben

Giraffklubben är en gemenskap för donatorer, forskare och studenter. Till Giraffklubben bjuder universitetet in alla donatorer som har donerat över 1000 euro