För alumner

Bli Soc&kom-alumn! Alla som har avlagt en examen vid Soc&kom, utbytesstuderande och anställda är alumner vid Soc&kom och Helsingfors universitet.

Som alumn kan du hålla kontakt med Soc&kom och fortsätta vara en del av gemenskapen. Du får information om vad som pågår vid högskolan och kan upprätthålla kontakten med gamla bekanta. 

Samtidigt är du en del av Helsingfors universitets alumnnätverk. Via det kan du få stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. I egenskap av alumn kan du också stöda studenter med mentorskap och karriärvägledning.  

Gå med i alumnnätverket

Registrera dig och bli en del av Soc&koms och Helsingfors universitets alumnnätverk.Medlemskapet är gratis.  

Soc&kom-dagen

I november varje år ordnar högskolan det öppna alumnevenemanget Soc&kom-dagen. Evenemanget tar tag i ett samhällsaktuellt ämne som behandlas genom intressanta framträdanden av egna forskare och gäster med påföljande diskussion och mingel.  

Evenemanget är ett utmärkt tillfälle att lära sig nytt, utvidga sina nätverk och träffa nya och gamla bekantskaper!  

Alumnberättelser

Vad kan man jobba med efter att ha studerat vid Soc&kom? Alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär. 

Alumnföreningar

Förutom Soc&koms och Helsingfors universitetets alumnnätverk finns olika alumnföreningar där du kan engagera dig. 

Soc&koms vänner 

Föreningens Soc&koms vänner är en sammanhållande länk mellan tidigare och nuvarande studerande och personal vid Soc&kom. Föreningen understöder också ideellt och ekonomiskt samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid Soc&kom.  

Understödsföreningen för StudOrg  

Understödsföreningen för StudOrg samlar tidigare aktiva studorgare som fortsättningsvis vill understöda organisationen och hålla kontakt med varandra. Föreningen arbetar också för en långsiktig ekonomisk stabilitet för StudOrg.