För alumner
Svenska social- och kommunalhögskolans alumner är en viktig del av högskolans gemenskap.

Soc&kom har inom sina vetenskapsområden till uppgift att svara för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska utbildas för olika högt kvalificerade samhällsinriktade uppdrag inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Undersökningar visar att Soc&koms alumner placerar sig bra på arbetsmarknaden och har i regel arbeten i ledande positioner med stark anknytning till det egna vetenskapsområdet.

Soc&koms alumner och den gemenskap de bildar är en resurs för högskolan och högskolans studenter. Soc&kom eftersträvar goda kontakter med sina alumner. Alumner kan stöda studenter med karriärvägledning, mentorskap, praktik- och arbetsplatser och ge högskolan råd om behov av utveckling av högskolans undervisning och forskning. Alumner är också viktiga kontakter i planeringen, finansieringen och spridningen av information om olika verksamheter.

Den aktiva alumnföreningen Soc&koms vänner rf bidrar även till att stärka banden mellan yrkesliv och högskolan.

Soc&kom-dagen

I november varje år ordnar högskolan det öppna alumnevenemanget Soc&kom-dagen. Evenemanget tar tag i ett samhällsaktuellt ämne genom intressanta framträdanden av egna forskare samt samarbetspartner med påföljande diskussion och mingel.