Rekordmånga sökte till Soc&kom – 611 sökande valde kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Den nya socialarbetarutbildningen i Vasa med 15 nybörjarplatser lockade 64 sökande. Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades 30 mars 2022.

Antalet ansökningar till Svenska social- och kommunalhögskolans kandidatprogram i samhällsvetenskaper fick ett uppsving från föregående år. I år hade programmet  611 sökande (571 år 2021). Det tidigare rekordåret 2020 lockade utbildningen 596 sökande.

Utbildningarna i Helsingfors tappade lite sökande, men intresset för den nya socialarbetarutbildningen i Vasa var stort.

– Vi är mycket nöjda över det stora intresset och att antalet sökande till alla ansökningsmål hållit en god nivå, säger rektor Johan Bärlund.

Kandidatprogrammet hade tre ansökningsmål i år; ett brett ansökningsmål i samhällsvetenskaper i Helsingfors, ett ansökningsmål i socialt arbete i Helsingfors och ett ansökningsmål i socialt arbete i Vasa. Ansökningsmålet samhällsvetenskaper fick 432 ansökningar (445 år 2021), socialt arbete i Helsingfors 115 ansökningar (126 år 2021) och socialt arbete i Vasa 64 ansökningar.

Soc&kom inleder en ny socialarbetarutbildning i Vasa i höst för att svara på det ökade behovet av personal inom det sociala området.

– Vi är fullständigt överraskade över antalet sökande till socialarbetarutbildningen i Vasa, det översteg alla förväntningar. Det visar på att satsningen tydligen är behövlig och att det finns ett behov av utbildningen, säger Bärlund.

Läs också:

Svenska social- och kommunalhögskolan inleder socialarbetarutbildning i Vasa hösten 2022

Helsingfors universitet lockade nästan 29000 sökande i den gemensamma ansökan till högskolorna – tack för förtroendet!

Ansökningsstatistik för vårens gemensamma ansökan