Alumndag 2020

Välkommen på Helsingfors universitets Alumndag 27.2.2020!

Alumndagen är Helsingfors universitets viktigaste årliga evenemang för alumner. Det är en dag av vetenskaplig stimulans och fortgående förnyelse. På Alumndagen möts universitetets toppforskare och alumner för att föra inspirerande diskussioner och samverka med varandra. Utöver nytänkande vetenskap erbjuder dagen en möjlighet att umgås med andra alumner i en informell miljö.

Nätverka, lär dig nytt om forskning, dela med dig av dina kunskaper och uppdatera vad du vet om världen.

Alumndagen 2020: Forskande sinne, lärande gemenskap

Alumndagen fokuserar på hur man kan bevara ett forskande sinne och entusiasmen att lära sig nytt livet ut. Hur inspireras vi och behåller motivationen att lära oss mitt i en hektisk vardag? Vilken roll spelar välbefinnandet för lärandet? Välkommen till dagen för vetenskapens evighetsmaskiner och kontinuerlig förnyelse.

Vi ses i februari!

Om du inte kan närvara under kvällsevenemanget kan du följa det på Unitube, där det streamas.

Evenemang är på finska.

#alumnipäivä2019 #helsinkialumni #helsinkiuni

Alla evenemang är på finska.

Kl. 8-9.30: Morgonkaffe på campus

Kl. 15.30-16.15: Guidad rundvandring

Helsingfors universitetsmuseum ordnar en guidad rundvandring på Centrumcampus. Under rundvandringen presenteras Porthanias arkitektur och historia, Helsingfors universitets nya bibliotek i Kajsahuset samt Topelias skeden, en byggnad som tidigare fungerande som inremedicinskt sjukhus.

Evenemanget är full. Änmäl dig till guidad rundvandringens kö här.

Kl. 17–19.30: Fångad av att lära sig

Plats: Stage, Tankehörnan

Det talas mycket om livslångt lärande. Hur kan vi omvandla trycket utifrån till en resurs för utveckling? Hitta ditt sätt att skapa balans mellan arbete, lärande och det övriga livet. Kom och ta del av den nyaste forskningen och bekanta dig med verktyg som gör lärande till en konstant och kraftgivande del av ditt liv!

Anmäl dig till Alumndagens kvällsevenemang!

Centrum: Varför skulle jag orka lära mig konstant?

Tid: Kl. 8–9.30
Plats: Fönster, Tankehörnan, 1:a vån. (Universitetsgatan 4)

Hur finna tid att lära sig nytt när det finns så mycket annat som konkurrerar om tiden? Man kan motiveras att komma igång av nyfikenhet att lära sig, av tanken om att det man lär sig är nyttigt eller av möjligheten till en bättre arbetsplats och lön. Av vad består en inre motivation att fortsätta lära sig? Kom och ta till dig och dela med dig av ditt kunnande på morgonkaffet för livslångt lärande.

Anmäl dig till Centrums morgonkaffe

Gumtäkt: Blås liv i ditt nätverk

Tid: kl. 8–9.30
Plats: Vetenskapsbiblioteket i Gumtäkt, 2:a våningen (Physicum, Gustaf Hällströms gata 2)

Att nätverka är viktigt för att kunna avancera i karriären. Många av oss har bra och omfattande Linkedin-nätverk men vi använder inte kontakterna aktivt för att uppnå våra karriärmål. Endast genom att delta och göra andra delaktiga kan vi närma oss våra mål. På morgonkaffet i Gumtäkt sätter du upp dina egna karriärmål och funderar tillsammans med andra alumner hur du kan blåsa liv i ditt nätverk.

På Campus Gumtäkt inleds ett pilotprojekt med en splitter ny nätverksmodell som för samman studenter, medarbetare från olika företag och universitetets personal. Modellen går ut på att kombinera erfarenhetsbaserade kompetenser med forskningsbaserad kunskap. Professor Hannu Toivonen presenterar modellen, som är bekant från affärsvärlden, och redogör för hur den används vid universitetet.

Anmäl dig till Gumtäkts morgonkaffe

Mejlans: Tänk på kroppen, välkomna ny kunskap

Tid: kl. 8.30–9
Plats: Terkko Health Hub (Haartmansgatan 4)

För att man ska kunna orka i arbetet och lära sig nytt är det viktigt att ta hand om sin kropp. Vi märker genast hur dålig nattsömn eller kost påverkar energinivån. Förmågan att lyssna på de små signaler som kroppen ger och förmågan att slappna av är särskilt centrala för att vi ska kunna återhämta oss från arbetet, koncentrera oss och lära oss. Kom till lärandets morgonkaffe, inled dagen fokuserat och hitta nya sätt att fungera i vardagen!

Anmäl dig till Mejlans morgonkaffe

Vik: Övning ger färdighet

Tid: kl. 8–10
Plats: Impact Factory, Biocenter 1 (Viksbågen 9)

Många akademiska examina omfattar inte bara lärande vid universitetet utan också lärande i arbetslivet. Praktik ger sådana färdigheter som man inte kan lära sig i föreläsningssalen. Praktiken är dessutom ett viktigt steg för att börja tillämpa sin teoretiska kunskap. För att kunna ordna praktik behöver universitetet ett stort nätverk av aktiva alumner. Praktiksamarbete är alumnverksamhet i sin finaste form. Vad motiverar till detta frivilligarbete mitt i det hektiska arbetslivet? Vilken nytta har alumnerna, universitetet och studenterna av samarbetet?

Anmäl dig till Viks morgonkaffe

Tid: Kl. 15.30-16.15
Plats: Porthania (Universitetsgatan 3)

Helsingfors universitetsmuseum ordnar en guidad rundvandring på Centrumcampus kl. 15.30 på Alumndagen. Under rundvandringen presenteras Porthanias arkitektur och historia, Helsingfors universitets nya bibliotek i Kajsahuset samt Topelias skeden, en byggnad som tidigare fungerande som inremedicinskt sjukhus. Under rundvandringen får vi till exempel veta vad en kantonist var, varför Porthania är en så viktig byggnad i den finska arkitekturens historia och hur Pukevas hus blev bokmalarnas hus. Vi träffas i Porthanias entréhall, till höger om huvudingången.

Evenemanget är full. Änmäl dig till guidad rundvandringens kö här.

Tid: kl. 17–19.30
Plats: Stage, Tankehörnan (Universitetsgatan 4)

Det talas mycket om livslångt lärande. Hur kan vi omvandla trycket utifrån till en resurs för utveckling? Hitta ditt sätt att skapa balans mellan arbete, lärande och det övriga livet. Kom och ta del av den nyaste forskningen och bekanta dig med verktyg som gör lärande till en konstant och kraftgivande del av ditt liv!

Anmäl dig till Alumndagens kvällsevenemang!