Universitetet erbjuder alla donatorer en inblick i vetenskapens inre krets genom medlemskap i en särskild donatorklubb, Giraffklubben. Klubben leds av universitetets kansler och rektor.

Nya synvinklar

Giraffklubben är en intresseväckande mötesplats där forskare och donatorer kan träffas på akademiska föreläsningar, diskussioner och andra aktuella evenemang. Klubben siktar på att sammanställa och förmedla information om vetenskapliga innovationer och de nyaste forskningsrönen samt erbjuda möjlighet att följa med användningen av donationsmedlen.

Välkommen till Giraffklubben

Till Giraffklubben inbjuder universitetet alla donatorer som har donerat över 1000 euro. Till Giraffklubben kallas också donatorer som har startat jubileumsinsamlingar och som har upprättat testamente till förmån för vetenskapen.

Medlemmarna i Giraffklubben bjuds bl.a. in till Stipendiaternas och fondernas fest och universitetets årsdagsfest. Medlemmarna får också inbjudan till aktuella vetenskapliga evenemang och andra tillställningar och till tillfällen där donatorerna tackas. Giraffklubbens medlemmar får en årgång av tidskriften Yliopisto och det elektroniska nyhetsbrevet för donatorer Thinkletter. Vi utvecklar kontinuerligt Giraffklubbens verksamhet.

Namnet har klubben fått efter kvarteret Giraffen, där universitetets huvudbyggnad ligger.

Mer information om klubben hittar du på För våra donatorer.

LÄS MER OM MEDLEMMARNA I GIRAFFKLUBBEN

Intervjuer med giraffklubbens medlemmar finns bland donatorernas berättelser. Giraffklubben har nästan 500 medlemmar, varav hälften är privatpersoner och hälften företrädare för olika organisationer. Läs mer om donatorerna och kom med >>