Tack för ditt svar på kar­riä­rupp­följ­nings­en­kä­ten

Alumn, tack för ditt svar på kar­riä­rupp­följ­nings­en­kä­ten!

Bland dem som svarat utlottas Helsingfors universitets tygväskor. Du kan delta i utlottningen med att fylla i dina uppgifter på den bifogade e-blanketten.

Kom med till uni­ver­si­tets alumn­ge­mens­kap

Håll dig uppdaterad genom att läsa vetenskapsnyheter, bilda nätverk sektorsöverskridande vid evenemang, fördjupa ditt kunnande genom fortbildning, dela med dig av dina erfarenheter till nya studerande och delta i intressanta evenemang. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets alumntjänster, som har presenterats på denna webbplats. Som alumn kan du välja ett sätt att delta som passar dig. Du kan själv också komma med för att utveckla vår alumnverksamhet.

Har du redan blivit medlem i Helsinki Alumni -gemenskapen? Om du har inte gjort de, bli medlem i alumngemenskapen här.

Läs mer om universitets alumn tjänster

Mer information om sysselsättning bland utexaminerade

Vill du veta hur ti­di­ga­re kar­riä­rupp­följ­nings­en­kä­ter har be­sva­rats? Bekanta dig med sysselsättning bland utexaminerade här.

Töissä.fi – servicen som använder sig av nationell karriäruppföljningsdata innehåller över 600 karriärberättelser. Bekanta dig med dem och tillägg din berättelse!