Lingonet utför fotosyntes under vintern

Vintern har sedan länge uppfattats som en viloperiod för växterna, då fotosyntesen upphör och flera andra ämnesomsättningsprocesser blir betydligt långsammare.

Forskning under de senaste åren visar dock att flera städsegröna arter kan assimilera under vintern och också under snön.

Vi mätte lingonets förmåga till fotosyntes varje månad under ett års tid på Kallviksudden i Helsingfors. Fastän de högsta fotosynteseffekterna mättes under tillväxtperioden, bibehöll lingonet sin förmåga till fotosyntes under hela vintern. Hos arter som är anpassade till låga temperaturer sker betydande fotosyntes också i låga temperaturer. Eftersom snön isolerar effektivt kommer temperaturen under snön att vara nära noll grader. Ljus tränger igenom ett tunt lager av snö, och ljusmängden räcker till som energikälla för fotosyntesen.

Då snötäcket smälter kommer lingonet och andra städsegröna växter att bli utsatta för extrema förhållanden: på våren är solstrålningen ofta kraftig, medan lufttemperaturen samtidigt är under noll grader. Dylika förhållanden nedsätter fotosynteseffekten temporärt. Vi noterade detta fenomen som kallas fotoinhibition i vår undersökning: kapaciteten av ljusreaktionerna i fotosyntesen hos lingonet sjönk i några veckors tid efter det att snön smultit.

I undersökningen på Kallviksudden mätte vi också bladens kolhydratreserver (lösliga socker och stärkelse). Ifall bladen under vintern inte skulle utföra fotosyntes, skulle bladens kolhydratförråd minska på grund av cellandningen under vintern. I vår undersökning förändrades dock inte kolhydratreserverna , utan lingonet kunde med hjälp av sin vintertida fotosyntes hålla förråden på en gynnsam nivå under hela vintern. Lösliga socker förbättrar vävnadernas köldhärdighet, och därmed gynnar fotosyntesen under vintern växtens övervintring.

LITTERATUR

Lundell R., Saarinen T., Åström H. & Hänninen H.2008. The boreal dwarf shrub Vaccinium vitis-idaea retains its capacity for photosynthesis throughout winter. –Botany 86:491-500.