Promotionens platser - hur universitetets promotion syns i gatubilden

Helsingfors universitets promotion är en vårlig händelse som återkommer med några års
intervaller. Promovenderna, de nyutexaminerade magistrarna och doktorerna, firar i flera
dagar och de syns tidvis även i processioner och tåg i gatubilden. Redan under 1800-talet
väckte synen av promovenderna helsingforsarnas intresse.

De flesta av de platser som promotionen utspelar sig på i gatubilden ligger i Helsingfors i centrum, dvs. I närheten av det gamla centrumkampuset, universitetets gamla huvudbyggnad, Senatstorget och Nya studenthuset med omnejd. Under Floradagen (13.5), då promotionerna traditionellt inleds, reser promovenderna dock ut till Gumtäkts äng på traditionell picnic.

Under själva promotionsfestligheten, efter promotionsakten i universitetets huvudbyggnad, bildar alla promoverade och kransbindare och svärdsfejare samt gäster en lång procession. Man stiger under ledning av festmarskalken ut till kyrkklockornas klang och vandra upp längs med Unionsgatan mot Storkyrkan för att fira en ekumenisk gudstjänst. En del väljer att avvika från tåget upp på kullen och leds mot en konfessionsfri tillställning, som ofta sker i universitetsbiblioteket i närheten. Efteråt ringlar processionen tillbaka till huvudbyggnaden där alla de promoverade erhåller sina diplom och kan andas ut. Ofta står den intresserade allmänheten eller familjemedlemmar, vänner och släktingar här på Senatstorget för att vinka åt och heja på de promoverade, som ofta skrider mot kyrkan på trötta ben efter den flera timmar långa akten. Det finns flera inlägg i medierna under 1900-talet och det förekommer minnen till och med i privata brev från 1800-talet av denna festliga procession. I Kulkija kummastelee-nyhetsklippet från år 1951 refereras kort promotionens historia och samtidigt lyfter man fram hur promotionen år 1950 sågs i gatubilden:

"Trots det instabila vädret gör den festklädda processionen ett stort intryck på den församlade allmänheten. [--] Inte heller solen kan låt bli att titta fram för att beskåda processionens bekransade deltagare", utbrister kommentatorn Oke Tuuri.

År 1950 firades den 80:e promotionen sedan 1643. År 2023 är det dags för den 100:e filosofiska fakultetens promotion. Stadsborna har i alla tider intresserat sig för processionen från huvudbyggnaden till kyrkan, och överlag vimlet av magistrar och doktorer i gatubilden. Så här skrev fru Lampa, som bodde i närheten av Senatstorget, till sin dotterdotter, för att berätta om stämningarna under promotionen 31.5.1853: “...Igår sågo man allt magistrar med sina lagerkarnsar på hufvudet, men som i hufvudet efter middagsmåltiden, promenera på gatorna. Detta allt hade varit en grann tid för min lilla Josefin att beskåda…”

En annan viktig plats förutom huvudbyggnaden och kyrkan är Gamla Studenthuset: här hålls balen som avlsutar promotionsfirandet. En sista gång som promotionen ses i gatubilden är under nattetid, nämligen som en avslutning på alla festligheter. Efter balen på lördagskvällen ställer alla de promoverade och gäster upp sig i en procession som ringlar iväg från Nya studenthuset till Esplanaden. Här stannar man vid de olika statyerna och håller de sista talen till dessa och sjunger. Då solen går upp är man framme vid Senatstorget, där det sista talet hålls till den uppgående solen (som infaller omkring 4 på morgonen i slutet av maj/början av juni). Egentligen syns inte promotionerna någon längre stund i gatubilden, men då de syns är det i form av vissa tåg eller processioner. Så kommenterar professor Laura Kolbe saken:

"Nå, kanske en god sak med detta är att det finns en viss mystik, en viss mytisk dimension, som hör ihop med detta - det är ändå en korporation som stiger ut i gatubilden: den intellektuella eliten tar för en stund över landets viktigaste torg. Också kontakt mellan universitetet och kyrkan blir synlig här."

Kolbe, som är expert på universitetshistoria och minneskultur, menar dock att valet av de platser dit promotionen uppenbarar sig i gatubilden egentligen är en tyst tradition - den kunde gärna ifrågasättas, och man kunde lika gärna festa synligt även på andra håll i stan, menar hon.

I maj-juni 2023 arrangerades en guidad tur (som varar i ca 1 h) till de olika platserna i Helsingfors centrum som anknyter till promotionstraditionens synlighet i gatubilden. Turerna drogs av Eva Ahl-Waris på finska, svenska och engelska och man kunde delta utan kostnad.

Eva Ahl-Waris, FD

Källor:

  • Brev av C. Lampa till J. Europaeus 31.5.1853, Europaeuska släktarkivet, Riksarkivet.
  • Intervju med Laura Kolbe på finska 14.11.2022 (gjord av Kristina Ranki). Översättning av citat: EAW.
  • Kulkija kummastelee-nyhetsklipp från 1951, KAVA, finna.fi (hämtad 1.1.2023). Översättning av citat: EAW
Ofta står den intresserade allmänheten eller familjemedlemmar, vänner och släktingar här på Senatstorget för att vinka
åt och heja på de promoverade, som ofta skrider mot kyrkan på trötta ben efter den flera timmar långa akten.