Program

Under jubelåret studeras och firas promotionsfenomenet ur många synvinklar. Till programmet hör bl.a. en faktabok om promotionens historia, en promotionsutställning, en promotionspodcast, en ny promotionskantat, guidade turer, en minnesinsamling, publika evenemang mm.
Under våren 2023 firar fyra fakultet promotioner: veterinärmedicinska, filosofiska, teologiska och juridiska - i filosofiska fakulteten promoveras förutom doktorer även magistrar.


JUBELÅRETS INVIGNING

Följ med invigningen via streamlänken:

 https://youtube.com/live/S2qs25cz7eE?feature=share