Studentberättelser

Hur är det att studera i utbildningsprogrammet för rättsnotarie? Bekanta dig med vår astudenters erfarenheter från studier i juridik.
Iiris Seppänen

Vem är du, vad studerar du och vilken färg har studenternas studiehalare inom ditt ämne?  

Jag heter Iiris, jag studerar juridik vid Helsingfors universitets enhet i Vasa och overallerna är bolognaröda. 

Var det en självklarhet att du skulle söka till Helsingfors universitet? 

Det finns ganska få juridiska fakulteter i Finland, så med tanke på det så ja! Vasa-enheten i var det första alternativet på grund av läge och andra intressen. 

Helsingfors universitet har ett rykte att det är svårt att bli antagen/antal sökande är många. Vad anser du om det här? 

Ja, flera söker ju till juridiken och speciellt till Helsingfors. Det är lite färre sökande till Vasa men Vasa tar också bara in en handfull studenter. Det lönar sig dock inte att tro att det på något sätt är omöjligt att komma in till Helsingfors universitet. Själv har jag en gång i tiden hoppat av gymnasiet och bara skrivit fyra ämnen innan betygsantagningen förnyades. Så jag skulle inte ha kommit in med bara betyget, men här är jag ändå! Inträdesprovet är fortfarande en möjlighet genom vilken man också kan överraska. 

Vilken annan myt om Helsingfors universitet vill du bryta? 

Jag vet inga myter, men jag kan sprida lite Vasa-propaganda. Man kan också studera vid Helsingfors universitet i Vasa! 

Hur skulle du uppmuntra en sökande som överväger Helsingfors universitet men fortfarande är osäker på om man kan komma in eller om hemmet ligger långt från Helsingfors? 

Det lönar sig alltid att söka. Det lönar sig att planera noggrant vart man vill söka. När det gäller den finskspråkiga juristutbildningen är det ganska lätt att välja att söka i vilket fall som helst, eftersom det bara finns fem juridiska fakulteter, dvs. lika många som ansökningsmålen. Dessutom finns det ett gemensamt inträdesprov, så man behöver inte förbereda sig för flera inträdesprov samtidigt. 

Ifall du upplever att Helsingfors är långt hemifrån, så lönar det sig att ta en Finlands karta i handen och se om Vasa är närmare! I Vasa finns det en tågstation, en flygplats och bussarna går åt flera håll.  

När bestämde du dig för att söka till Helsingfors universitet och hur många gånger sökte du? 

Jag studerade på en ettårig juristlinje vid Etelä-Pohjanmaan Opisto. Där insåg jag att det här var min grej och jag bestämde mig för att söka. Vasa-enheten blev mitt första alternativ eftersom min sambo fick jobb i Vasa. Jag kom in på andra försöket.   

Hur har studierna och Helsingfors universitet motsvarat dina tidigare förväntningar? Har något överraskat dig, negativt/positivt? 

Jag trodde att det skulle bli mycket svårare med tidshanteringen! Det är ganska lätt att studera juridik eftersom det finns 160 studiepoäng obligatoriska studier och studierna är upplagda så att man i lugn och ro kan göra dem i ordning och inte behöver oroa sig för överlappningar. Det positiva är att studierna i Vasa verkligen är tvåspråkiga och att kunskaperna i det andra inhemska språket utvecklas utan att man behöver göra någonting. Det negativa är att det finns väldigt lite svenskspråkig tentamenslitteratur vilket gör det svårare att prestera på svenska om man avlägger en tvåspråkig examen. 

Hur mycket skiljer sig universitetsstudier från gymnasiestudier? 

Själv studerade jag inte alls i gymnasiet, utan litade på att det räckte att jag närvarade. Ur min egen synvinkel måste man alltså göra mycket mer på universitetet. Jag lärde mig att studera självständigt först när jag tog öppna universitetskurser. Det var inte för sent att lära sig! 

Har studenterna något annat liv än studier? 

Det finns också ett liv utanför studierna men det lönar sig att lära sig att schemalägga studierna väl. 

Kan en M/8-elev klara sig på universitetet? 

Vem som helst kan klara sig på universitet om ämnet och tidpunkten är den rätta. Alla är inte redo för universitet rakt efter gymnasiet och det är helt okej. 

Hurdant stöd gällande tidshantering, livshantering och inlärning av nya studiemetoder erbjuds studenterna? 

I Vasa har vi under vissa studieperioder frivilliga studiecirklar. Kamratstödet är kanske det bästa stödet i Vasa - vi är ett ganska litet gäng med alla med-anda och det är väldigt lätt att komma med i gänget.