Karriär

Läkare arbetar ofta vid hälsovårdscentraler, sjukhus, som självständiga yrkesutövare eller inom företagshälsovården.

Över 80 % av alla läkare fortsätter sina studier och genomgår yrkesinriktad påbyggnadsutbildning inom en av det medicinska områdets 50 specialiteter. Läkare arbetar som experter i multiprofessionella arbetsteam inom olika sektorer i samhället. Utöver det traditionella arbetet som läkare ger utbildningen också kompetenser för att arbeta inom forskning och utbildning. Läkare utbildade i Finland kan också arbeta inom Europeiska unionen och EES-länder samt inom olika hjälporganisationer.

Att arbeta som läkare kräver kontinuerlig professionell utveckling, dvs. man måste uppdatera sina kunskaper och färdigheter genom hela karriären. Läkarnas sysselsättningssituation har varit god under de senaste åren. Se statistik t.ex. på Läkarförbundets webbplats.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Kompetens

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva läkaryrket i Finland. Medicine licentiatexamen som avläggs vid Medicinska fakulteten ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att bli legitimerad läkare. Rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA) efter medicine licentiatexamen. Examen ger också behörighet att söka till påbyggnadsstudier som leder till specialistläkarexamen och/eller medicine doktorsexamen.

Alumnberättelse: Plastikkirurg Anne Saarikko fick upp ögonen för världen under studietiden

Plastikkirurg och docent Anne Saarikko ville specialisera sig inom plastikkirurgi eftersom det är ett område som utvecklas snabbt. Hon har medverkat i utvecklingen av en ny teknik inom cancerkirurgi som även förekommit i tv-serien Grey’s Anatomy.

Redan i början av studierna uppmuntrades Saarikko till internationalisering, både av sin professor och av studentsamfundet, och det här hade en stor betydelse för hennes karriär.

– Jag fick upp ögonen för världen, och det har format mitt tänkande för alltid, säger Saarikko.

Läs mer om Saarikkos karriär.

Alumnberättelse: Dykmedicinsk forskning gagnar även Försvarsmakten

Richard Lundell, chefsläkare vid garnisonen i Sandhamn, har bedrivit forskning inom dykmedicin och har även tillämpat sin forskning inom Försvarsmakten. Han anser att det intressanta med dykmedicin är att man måste förstå människans grundläggande fysiologiska funktioner.

– Forskning är min passion och en stor del av min identitet som läkare, säger Lundell.

Läs mer om Lundells karriär.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.