Forskning

Fokusområden i forskningen är:
  • malign tillväxt
  • hjärna och medvetande
  • inflammationer
  • ämnesomsättning
  • degeneration

Forskningen utvecklas också inom området translationell och individualiserad behandling av sjukdomar, inklusive dess epidemiologiska, genomiska, systembiologiska, regenerativa och nanoteknologiska tillämpningar.