Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

LEDNINGSGRUPP FÖR KANDIDATPROGRAMMET I TEOLOGI OCH RELIGIONSFORSKNING 2021-2024

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Ledningsgrupp

Maija Holopainen, studentmedlem 2021-2022

Eelis Nurminen, studentmedlem 2021-2022

Lä­ra­re och forskare

Du kan du bekanta dig med kandidatprogrammets undervisningspersonal i Helsingfors universitetets forskningsportal: